HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten in Warmenhuizen

Projecten in Warmenhuizen

Asfaltonderhoud

Strukton start met asfaltonderhoud aan verschillende wegen binnen gemeente Schagen. Meer informatie leest u op de pagina Asfaltonderhoud

Bodemonderzoek Wagenplein en omgeving Warmenhuizen

Van 2 tot 7 november 2017 vond bodemonderzoek plaats in de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen. Er zijn grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. Daarbij zijn monsters genomen van zowel de grond als het grondwater. Meer informatie over het bodemonderzoek

Groenadoptie

Geniet u van het tuinieren? Lijkt u het leuk om het groen bij u in de omgeving te adopteren? We komen graag met u in contact. Meer informatie over adopteren van groen in de gemeente Schagen.

Invasieve exoten

Informatie over invasieve exoten, de schade die ze aanrichten, hoe gemeente Schagen ze bestrijdt en wat u als inwoner kunt doen. Meer informatie over deze invasieve exoten

Regionale Energie Strategie

De route naar RES is in volle gang. De komende maanden gaan we verder met u in gesprek over de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES) in Schagen. Meer informatie over de RES

Woonvisie

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Lees meer over de woonvisie van Schagen.

Basis op Orde

Wij zijn de één de eerste gemeente in Nederland die het beheer van openbaar gebied volledig integraal heeft georganiseerd. Daar zijn wij met recht trots op.  Meer informatie over de Basis op Orde

Geluksplekken gemeente Schagen

De inwoners van gemeente Schagen, jong en oud, hebben Geluksplekken genomineerd voor 17 van de 26 kernen. Voor de andere 9 kernen kunnen inwoners nog plekken nomineren. Een deel van de plekken krijgt een officieel Geluksbord met Gelukstips. Ontdek ze allemaal.  eer informatie over de Geluksplekken in de gemeente Schagen

Herplanten bomen 2021

Komend najaar worden in de kernen van Waarland, Dirkshorn, Tuitjenhorn, Schagen en Warmenhuizen ongeveer 600 bomen teruggeplant. Meer informatie over herplanten bomen 2021

Omgevingswet

Dit jaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 intreedt. Wat we hiervoor doen leest u op de pagina over de Omgevingswet.

Uitbreiding Warmenhuizen

Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Momenteel is het woningaanbod in de kern Warmenhuizen beperkt. Meer informatie over de uitbreiding van Warmenhuizen

Zelfbouw dorpshart

Aan de Doorbraak in Warmenhuizen is, door de sloop van de voormalige brandweerkazerne en scholen , een woningbouwlocatie vrijgekomen voor een vraaggestuurde ontwikkeling. Meer informatie over de zelfbouw van het dorpshart