HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Projecten

Projecten

Afvalinzameling in Muggenburg

Binnen Schagen komt nog veel oud papier en karton in het restafval terecht. Hierdoor is het restafval onnodig groot. Ook waait bij de oudpapierinzameling soms oudpapier in het gemeenteplantsoen en over straat. Door voortaan oud papier en karton in een papierbak aan huis in te zamelen, wordt het restafval én zwerfafval verminderd. Dat is beter voor het milieu. Na Waldervaart willen we ook de wijk Muggenburg voorzien van papiercontainers aan huis én ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. Meer informatie

Groene vakken opknappen & ‘adopteren’

In 2017-2018 is een deel van de groenvakken in de kernen van Schagen, Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen opgeknapt. In 2018-2019 werken we verder aan deel 2 van dit project. U kunt ‘uw groenvak’ ook adopteren. Meer informatie

Herinrichting Dirkshorn

Bent u ook benieuwd naar hoe de inrichting van de Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en een groot deel van de Ruimtevaartbuurt eruit komt te zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 10 mei in Eetcafé de Kastanjeboom aan de Dorpsstraat 15 in Dirkshorn. Meer informatie

LED-verlichting gemeente Schagen

Deze zomer starten de werkzaamheden voor de vervanging van de openbare verlichting door LED-verlichting in de stad Schagen. Deze werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Schagen uitgevoerd door Ziut BV en Van Vuuren. Meer informatie

Schagen, Populierenlaan

In januari 2019 starten de werkzaamheden in de Populierenlaan. Meer informatie

Strandslagen in Schagen

Vanaf 1 september vorig jaar hebben wij het beheer van de strandslagen overgenomen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Binnenkort vernieuwt het bedrijf Spyke Security uit Alkmaar de aansturing van deze slagbomen. Meer informatie

Warmenhuizen, uitbreiding

Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Momenteel is het woningaanbod in de kern Warmenhuizen beperkt. Meer informatie

Glasvezelproject gemeente Schagen

Een snel en betrouwbaar internet kunnen we krijgen met glasvezel. Meer informatie hierover vindt u op de website schagenopglasvezel.nl.

Herinrichting Baanpark - Warmenhuizen

Wij hebben het Baanpark in Warmenhuizen de laatste maanden opnieuw ingericht en opgeknapt. Hier leest u meer over dit project. Meer informatie

Korfwaterweg in Petten

In de omgeving van de Korfwaterweg komt water op het maaiveld en een hoge grondwaterstand voor. Dit leidt tot meldingen van bewoners over water in de kelder en vocht in de woning. Om na te gaan hoe de afvoer van regenen drainagewater nu is gewaarborgd wordt door de Gemeente Schagen een onderzoek ingesteld naar het huidige (grond) watersysteem. Meer informatie

Ruimtelijke Projecten

U vindt hier meer informatie over de verschillende projecten die in voorbereiding of al in uitvoering zijn. Meer informatie

Schagerweg in Schagerbrug

De Schagerweg in Schagerbrug is aan vervanging toe. Meer informatie

Tuitjenhorn, Reconstructie hoofdassen

De Harenkarspelweg is in gebruik genomen en de van oorsprong woonstraten in Tuitjenhorn kunnen nu weer echt woonstraten worden, waar het veilig en prettig wonen is. De hoofdassen zijn aan een grote opknapbeurt toe. De Kalverdijk, de Koorndijk en de Dorpsstraat voldoen qua inrichting, uitstraling en beeldkwaliteit niet aan de huidige norm. Meer informatie