HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Rampbestrijding

Rampbestrijding

Evacuatie

Het is niet uitgesloten dat u wegens gevaar moet worden geëvacueerd. Via NH Nieuws of via een rondrijdende geluidswagen (van de politie) hoort u of u de omgeving dient te verlaten.

Bij een evacuatie dient u het volgende te doen:

 • sluit gas, licht en water af;
 • neem alleen de hoognodige spullen mee (zoals uw identiteitsbewijs en medicijnen);
 • sluit uw woning af;
 • controleer of uw buren weten dat er een evacuatie gaande is / gaat plaatsvinden.

Ten tijde van een evacuatie krijgt u ook te horen van welk vervoermiddel u gebruik dient te maken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar het is ook mogelijk dat de situatie dit niet toelaat. In dat geval zorgt de gemeente voor vervangend vervoer.

Indien u gebruik mag maken van uw eigen vervoer, dan dient u het volgende in acht te nemen:

 • neem zo veel mogelijk anderen mee;
 • luister naar de verkeersinformatie via de radio en Radio Noord-Holland;
 • volg de route die de politie aangeeft;
 • ga naar het opvangcentrum (dat via Radio Noord-Holland bekend wordt gemaakt) of   naar familie of vrienden buiten het rampgebied.

Luchtalarm/sirene

Ten tijde van een ramp of crisis kan het zo maar zijn dat het luchtalarm/de sirenes af gaan. Mocht dit zich voordoen, dan dient u de volgende acties op te pakken:

 • ga (ergens) zo snel mogelijk naar binnen;
 • sluit ramen en deuren, haardopeningen, afzuigkappen, ventilatieroosters e.d.;
 • stem uw radio af op Radio Noord-Holland (de officiële rampenzender): radio ether FM
 • 93.9 en radio kabel FM 92.5;
 • stel uw televisie in op NH nieuws (de officiële rampenzender): TV kabel kanaal 6+ (184 MHz);
 • neem de verstrekte informatie tot u (deze is van de overheid afkomstig);
 • kijk / luister naar de instructies en volg deze op (zijn van de overheid afkomstig);
 • ga niet intensief bellen: het telefoonnet is hard nodig voor de hulpverlening;
 • ga niet kijken op de plaats van de ramp: de wegen moeten vrij blijven voor de hulpverlening.

Let op TEST: elke eerste maandag van de maand vindt er om 12.00 uur ‘een proefalarm’ plaats. Dan gaan alle sirenes in ons land af.