HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Regeling Open Club Initiatieven

Regeling Open Club Initiatieven

Sport en Bewegen verbindt en maakt het mogelijk dat iedereen kan participeren. Het laten zien wat er gebeurt en wat men zelf doet in de eigen buurt en omgeving. Verenigingen en instellingen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken, mogelijk met ondersteuning van inwoners die meer willen deelnemen aan de samenleving.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit deze regeling is het wel noodzakelijk dat het verzoek voldoet aan een aantal voorwaarden en kwaliteitscriteria.

Voorwaarden en kwaliteitscriteria:

 • De aanvraag richt zich op inwoners van Schagen
 • het stimuleren van innovatieve, onderscheidende en incidentele initiatieven op het gebied van sport en bewegen, dus buiten de bestaande sport- en beweegactiviteiten, voor de inwoners van Schagen.
 • het stimuleren van verenigingen en instellingen om samenwerking te zoeken en elkaar te versterken.
 • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving op het gebied van sport en bewegen.
 • Uw initiatief is voor een groep bewoners bestemd. Is uw initiatief alleen in uw eigen belang? Dan komt u niet in aanmerking voor financiële bijdrage.
 • het initiatief moet wel (voldoende) draagvlak hebben.
 • de regeling biedt de mogelijkheid om zogenaamde koppelsubsidie te kunnen verwerven;
 • het geheel moet passen binnen het huidige vastgestelde subsidiebeleid van de gemeente Schagen 2018.
 • Uw initiatief maakt geen gebruik of kan geen gebruik maken van andere subsidieregelingen van de gemeente Schagen. U kunt dan denken aan subsidies zoals die van activiteitensubsidie, een subsidie vanuit het Cultuurfonds etc.
 • Verenigingen en instellingen zullen dan actief moeten zoeken naar mogelijkheden om externe middelen te verwerven.
 • Uw activiteit is niet bedoeld om winst mee te maken.
 • de bijdrage is maximaal 50% van het benodigde bedrag voor het initiatief.
 • U heeft (als dat nodig is) de juiste gemeentelijke vergunningen voor uw activiteit geregeld. Of dit nodig is kunt u navragen bij afdeling “Ruimte: vergunningen en bijzondere wetten”.
 • Uw initiatief heeft maar 1 keer een subsidie van de gemeente nodig om deze uit te kunnen voeren, dan wel stand te houden.

Aanvragen financiële bijdrage vanuit de regeling “Open Club initiatieven” op het gebied van sport en bewegen.

Gemeente Schagen verleent subsidie aan projecten en activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente.

Advies en beheer

Het fonds is in beheer bij de gemeente Schagen. De SARS en/of WJAS adviseert over bestedingen uit de regeling. De gemeente Schagen beschouwt dit advies als bindend en keert aan de hand daarvan uit.

De subsidieaanvraag moet bestaan uit ten minste de volgende uitgewerkte onderdelen:

Aanvraagformulier of eigen tekst

Voor een goede beoordeling van een aanvraag uit de regeling Open Club Initiatieven hebben wij wat informatie nodig.

U kunt de aanvraag digitaal doen door het invullen van het formulier Aanvraag Open Club Initiatieven. Of u kunt deze informatie op uw eigen manier in een brief of een stuk aanleveren. Gaat u dan uit van de vragen zoals deze in het aanvraagformulier zijn gesteld.