HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie is ook voor Schagen heel belangrijk. Als Nederland staan we voor een opgave om in toenemende mate duurzame elektriciteit op te wekken en een warmtetransitie mogelijk te maken. In de RES kijken we naar de kansen en mogelijkheden hiervoor in onze gemeente en de regio waar onze gemeente in valt. Dit komt erop neer dat wij samen met onze inwoners en bedrijven kijken naar de meest kansrijke locaties.

Op 20 januari en 3 februari zijn er twee succesvolle, eerste bijeenkomsten geweest over de Regionale Energie Strategie (RES) en de Landschapsanalyse (alleen op 3 februari). De grote groep aanwezigen en hun betrokkenheid heeft geleid tot nuttige input voor beide onderwerpen. Onderaan op deze pagina staan de verslagen van beide RES-bijeenkomsten en het verslag van de Landschapsanalyse die op 3 februari is getoond.

Verslagen lokale bijeenkomsten Regionale Energie Strategie

De komende tijd wordt gewerkt aan een concept RES. Zodra deze gereed is, zullen wij deze op onze website plaatsen. Inwoners kunnen op het concept reactie geven, hoe dat georganiseerd wordt zullen wij u dan ook laten weten op onze website.

Op de website van de Energieregio Noord-Holland Noord is meer te lezen over de laatste ontwikkelingen van de Regionale Energie Strategie, activiteiten die er plaats vinden omtrent de RES en wat de status is van alle plannen toegespitst op onze regio. Daarnaast kunt u op de website van de energieregio Noord-Holland Noord meer lezen over het proces, de planning en achtergrondinformatie rondom te RES. Via deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zo wordt u op de hoogte gehouden van nieuws zodra dit zich aandient. 

Landschapsanalyse

De landschapsvisie wordt aangevuld met de opbrengsten uit de beeldvormende vergadering van 3 februari. Als de financiële consequenties bekend zijn van alle inbreng, agenderen we de landschapsvisie op de oordeelsvormende raadsvergadering. Doel is om de visie vast te stellen als bouwsteen voor de omgevingsvisie. Tegelijkertijd werken we aan een uitvoeringsplan voor de eerste vijf jaar. Onderaan op deze pagina kunt u de samenvatting vinden van alle opbrengsten van de Landschapsanalyse van 3 februari.

Koppeling van de Regionale Energie Strategie aan de Omgevingsvisie in Schagen

In Schagen koppelen we het lokale traject van de RES zoveel mogelijk met het traject van de Omgevingsvisie. Daarnaast maken we een koppeling met de landschapsanalyse die in ontwikkeling is.

Contact

Mocht u nog verder willen praten over kansen, ideeën of zorgen, dan nodigen wij u graag uit om met ons in gesprek te gaan. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.