HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Samen werken aan duurzaamheid

Samen werken aan duurzaamheid

Samen werken we met onze inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst. Hierin volgen wij ambities uit het Klimaatakkoord van de Rijksoverheid. Dit akkoord vertalen wij naar de kansen en mogelijkheden voor de gemeente Schagen. Dit doen wij niet alleen. Hiervoor werken wij nauw samen met onze inwoners en ondernemers! Met elkaar maken wij onze gemeente duurzaam en klaar voor de toekomst. Hoe we dat doen hebben we opgeschreven in ons Duurzaamheidsprogramma en kan je lezen op deze website. 

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief!

Elektriciteit

In Nederland stappen we over van het gebruik van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. Hier zitten enorme uitdagingen aan omdat we met elkaar moeten nadenken over de meest kansrijke locaties in onze gemeente en over energieopslag. Meer informatie over elektriciteit

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, het wordt vaker tropisch warm en het regent vaker extreem hard. In onze gemeente moet het voor plant, dier en mens fijn leven zijn voor nu en in de toekomst. Samen met onze inwoners willen wij werken aan ‘leefbare kernen’ die goed ingericht zijn voor de komende veranderingen. Meer informatie over klimaatadaptatie

Groen en Biodiversiteit

Wij maken de gemeente samen met onze inwoners groener door bomen, struiken en bloemen te planten. Groen helpt! Het is goed voor toerisme, voor het klimaat, voor een fijne straat, voor de dieren en nog veel meer. Daarbij bedenken wij zelf veel groene initiatieven, maar staan we ook open voor goede ideeën van onze inwoners. Meer informatie over groen en biodiversiteit

Nieuwsbrief

Wij hebben duurzaam nieuws wat wij graag een aantal keer per jaar met u delen. Duurzaamheid is belangrijk voor ons en we zien elke dag nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. We brengen u per nieuwsbrief een overzicht van projecten die lopen, hebben gelopen of gaan lopen. Naar het overzicht van onze nieuwsbrieven

Warmte

Samen met onze inwoners en ondernemers gaan wij aan de slag om de huizen en gebouwen in onze gemeente klaar te maken voor de toekomst. Wij onderzoeken de mogelijkheden om wijken en huizen duurzaam te verwarmen. Duurzame warmtebronnen zijn bijvoorbeeld warmte uit de bodem, lucht of water. Meer informatie over warmte

Circulaire economie

Er zijn steeds minder grondstoffen beschikbaar. Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van grondstoffen gaan we anders nadenken over het gebruik en hergebruik. Hoe gebruiken we ze? En wat gebeurt ermee bij einde levensduur. U kunt denken aan materialen als afval en materialen waarmee we onze buitenruimte inrichten. Meer informatie over circulaire economie

Duurzame mobiliteit

De manier waarop wij ons vervoeren hoort in lijn te zijn met de energiebronnen wie wij gebruiken en de duurzame manier waarop wij leven. Wij stimuleren schonere vormen van transport, waarbij bewoners meer bewegen. De nadruk ligt op schoner openbaar vervoer, meer fietsen en meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Meer informatie over duurzame mobiliteit

samen.schagen.nl

Samen met u bouwen we aan een duurzaam Schagen. Daarin vinden wij participatie belangrijk. Op ons digitale platform werken wij graag met u samen in verschillende projecten. Dit kan bijvoorbeeld door u te informeren of om actief om uw ideeën en mening te vragen. Naar ons digitale platform