HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagen Duurzaam

Schagen Duurzaam

Aardgasvrij wonen - Wijdoenwat.nl

Op maandag 9 maart is de campagne over aardgasvrij wonen gestart. In deze campagne nemen wij inwoners van gemeenten in Noord-Holland-Noord mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050. Daarnaast informeren wij inwoners over de rol van de gemeente Schagen en over wat zij zelf kunnen doen. Meer informatie

Duurzaam (ver)bouwen

Met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Meer informatie

Duurzaam wonen en leven

De drang om duurzamer te leven leeft bij steeds meer mensen. Niet alleen omdat u gezonder wilt leven, ook omdat het goed is voor uw portemonnee. Samen maken we het verschil. Meer informatie

Elektrisch rijden & aanvragen van een laadpaal

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. Meer informatie

Fonds Zonneparken Schagen

Gemeente Schagen richt een uniek ‘Fonds Zonneparken Schagen’ op, waarbij wij bijdragen aan een duurzame toekomst. Het geld uit het fonds komt ten goede aan de inwoners van Schagen. In Nederland is er niet eerder zo’n vernieuwend initiatief opgestart. Meer informatie over het Fonds Zonneparken Schagen

Zonneweides

De energieopgave van gemeente Schagen is groot. Om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn, is het nodig om duurzame energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren gedaan wordend. Eén van deze mogelijkheden is door middel van het opwekken van grondgebonden zonne-energie, ook wel ‘zonne-installaties’, ‘zonnepark’ of ‘zonneweides’ genoemd. Meer informatie

Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Duurzaamheid is belangrijk voor mens en milieu en de portemonnee van onze inwoners. Daarom ondersteunen wij de actie ‘Daken vol Zon’ in Schagen. Een initiatief waar inwoners voordelig zonnepanelen kunnen inkopen en laten installeren door regionale partijen. Zo hebben we allemaal profijt. Meer informatie over de collectieve inkoop van zonnepanelen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat om meer dan zuinig omgaan met energie. Meer informatie

Duurzaamheidslening Schagen

Bent u eigenaar of bewoner van een woning in de gemeente Schagen en wilt u energiebesparende maatregelen nemen in en rond uw huis? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Duurzaamheidslening. Meer informatie

Energieneutraal bouwen

Woningen zonder energierekening bestaan al. Wilt u zelf een woning (laten) bouwen? Oriënteert u zich goed op de bewezen duurzame mogelijkheden. Meer informatie

Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Noord (RES NHN)

In het Klimaatakkoord is landelijk afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt, waarin wordt opgenomen hoe en waar er grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt richting 2030. Onze gemeente is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord en daarbinnen de deelregio Noordkop. Meer informatie