HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagen Duurzaam

Schagen Duurzaam

Zonneweides

De energieopgave van gemeente Schagen is groot. Om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn, is het nodig om duurzame energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren gedaan wordend. Eén van deze mogelijkheden is door middel van het opwekken van grondgebonden zonne-energie, ook wel ‘zonne-installaties’, ‘zonnepark’ of ‘zonneweides’ genoemd. Meer informatie

Duurzaam (ver)bouwen

Met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Meer informatie

Subsidies en fiscale regelingen

De overheid stimuleert duurzaam gedrag met verschillende subsidies en fiscale voordelen. Voor alle actuele subsidies en regelingen in gemeente Schagen verwijzen we u door naar odnhn.nl. Naast de gemeentelijke regeling, kunt u ook gebruik maken van de subsidie en lening van de Rijksoverheid of de provincie Noord-Holland. Meer informatie

Energieneutraal bouwen

Woningen zonder energierekening bestaan al. Wilt u zelf een woning (laten) bouwen? Oriënteert u zich goed op de bewezen duurzame mogelijkheden. Meer informatie

Duurzaam wonen en leven

De drang om duurzamer te leven leeft bij steeds meer mensen. Niet alleen omdat u gezonder wilt leven, ook omdat het goed is voor uw portemonnee. Samen maken we het verschil. Meer informatie

Elektrisch rijden & aanvragen van een laadpaal

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. Meer informatie

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat om meer dan zuinig omgaan met energie. Meer informatie