HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagen, Jozef Israëlsstraat

Schagen, Jozef Israëlsstraat

Basisschool De Ark, aan de Jozef Israëlsstraat, verplaatsen we naar een nieuwbouwlocatie aan de Vincent van Goghlaan. Hierdoor komt de locatie aan de Jozef Israëlstraat vrij. Die gaan we opnieuw invullen. In 2018 is besloten dat er op deze plek in ieder geval een nieuwe gymzaal moet komen voor de kinderen van de basisscholen de Ark en de Aloysius. Daarnaast bereiden wij een plan voor om op deze locatie woningen te laten bouwen inclusief parkeren en groen.

In januari 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om via een prijsvraag onder een aantal geselecteerde partijen een mooi plan voor deze plek te krijgen. De twee beste plannen zullen in het voorjaar van 2021 via het participatieplatform samen.schagen.nl aan de inwoners van Schagen worden gepresenteerd en voor reactie beschikbaar komen. Daarna zal met de partij van het winnende plan een overeenkomst worden gesloten, gericht op realisatie van het plan met woningen en een gymzaal.