HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagen, Thorbeckestraat

Schagen, Thorbeckestraat

In de Thorbeckestraat wordt bij veel geparkeerde auto’s schade gereden. Deze schade kan niet altijd op de veroorzakers verhaald worden. Om dit te voorkomen en de straat veiliger te maken voor fietsers hebben wij samen met een vertegenwoordiging van de Thorbeckestraat een voorstel bedacht.

Huidige situatie

Het komt regelmatig voor dat bewoners van de straat schade aan hun auto’s hebben door langsrijdende vrachtwagens en bussen. Er geldt een inrijverbod voor vrachtwagens. Toch rijden er gemiddeld enkele tientallen vrachtwagens per dag door de Thorbeckestraat. Dit terwijl er voldoende andere goede routes zijn.

In het verleden zijn aan de bedrijfsleiders van de supermarkten kaarten uitgedeeld. Op deze kaarten staan de aanvoerroutes van en naar de supermarkten voor het vrachtverkeer duidelijk aangegeven. In de navigatiesystemen staat aangegeven dat vrachtverkeer de Thorbeckestraat niet mag inrijden. Ook fietsers voelen zich in de Thorbeckestraat soms onveilig en gaan dan over de stoep fietsen.

Inloopavond in maart

In maart is er een inloopavond georganiseerd voor alle omwonenden. Daar is het voorstel toegelicht om de Thorbeckestraat een eenrichtingsweg voor autoverkeer te maken. Hierdoor kunnen schades aan geparkeerde auto’s zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook voor fietsers wordt de Thorbeckestraat hiermee veiliger. Het autoverkeer kan straks vanaf het noordelijk deel van het centrum door de Thorbeckestraat richting het station rijden, maar niet in omgekeerde richting. Fietsers kunnen de weg wel in twee richtingen blijven gebruiken.

Op dit voorstel zijn veel verschillende en tegenstrijdige reacties binnengekomen.

Aangepast voorstel

Na de zomervakantie zal de gemeente naast het originele voorstel een tweede voorstel maken en deze gaan bespreken met vertegenwoordigers van de verschillende straten, ondernemers en belangenverenigingen.

Meer informatie?

Wilt u graag uw mening delen? Of heeft u vragen? Dan kunt u die stellen aan Anton Munniks via het contactformulier of via het telefoonnummer (0224) 210 400.

Te downloaden: