HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagerweg in Schagerbrug

Schagerweg in Schagerbrug

Op dit moment werken wij aan de voorbereiding van de herinrichting van de Schagerweg. De Schagerweg wordt ingericht als een 30 km zone. De weg heeft naast de functie als dorpskern ook de functie van ontsluitingsweg. Dit maakt de keuze voor een inrichting niet eenvoudig omdat er door de verschillende belanghebbenden anders tegenaan wordt gekeken. Vanuit het uitgebreide participatietraject is er voor het ontwerp in eerste instantie gekozen voor een rijbaan met klinkers. Op basis van bezwaren van aanwonenden van de Schagerweg is nu de keus gemaakt om de Schagerweg uit te voeren in asfalt.

Ontwerp

Wij gaan de Schagerweg opnieuw inrichten. Dit betekent dat de gehele rijbaan, de beplantingsvakken, het fiets- en voetpad wordt vervangen of aangepast. Het bestaande rioolstelsel is aan vervanging toe en wordt vervangen door een duurzamer gescheiden rioolstelsel, waarbij vuil- en regenwater apart ingezameld worden. Hierbij wordt een drainagestelsel onder de rijbaan aangelegd, waardoor de grondwaterstand beter gereguleerd wordt. Tevens richten we de weg duurzaam en veilig in. Het filmpje hieronder laat zien hoe de Schagerweg eruit ziet na de herinrichting. 

Link naar youtube film impressie herinrichting Schagerweg

Planning

Voorbereiding

Op 7 en 14 september zijn er inloopavonden geweest, de bewoners van Schagerbrug zijn hiervoor uitgenodigd. Daarnaast worden er verschillende onderzoeken gedaan. Als deze onderzoeken klaar zijn, wordt het bestek opgesteld en wordt er via een aanbesteding een aannemer gekozen. Er is samenwerking met PWN en Liander gas en elektra. Liander elektra is inmiddels gestart met de leidingwerkzaamheden. Voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden vervangt Liander gas de huidige gasleiding.

Uitvoering

1e kwartaal 2022 vervangt Liander gas de leidingen.
2e kwartaal 2022 vervangt PWN de asbestcementleiding.
2e kwartaal 2022 vervangen we, in aansluiting op de werkzaamheden van PWN, het riool.
Zodra de aannemer bekend is, starten de uitvoeringswerkzaamheden voor de herinrichting in het 2e kwartaal van 2022.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.