HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Schagerweg in Schagerbrug

Schagerweg in Schagerbrug

De Schagerweg in Schagerbrug is aan vervanging toe. Het is de bedoeling om het gedeelte tussen het begin van de bebouwde kom aan de oostkant bij het voormalig gemeentehuis tot de kruising met de Nijverheidsweg onder handen te nemen. Al het asfalt gaat er uit en wordt vervangen door klinkers, waardoor er een dorpse uitstraling ontstaat. Omdat de straat dan toch open ligt, vervangen we gelijk een gedeelte van het riool.

Voortgang

Op dit moment wordt door het adviesbureau gewerkt aan de civiele voorbereiding van de werkzaamheden. Na de bouwvak zullen de plannen door interne- en externe deskundigen worden getoetst. Na eventuele aanpassingen wordt het werk aanbesteed.

De globale planning is dat in het voorjaar van 2020 gestart wordt met de daadwerkelijke werkzaamheden.