HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Subsidies en fiscale regelingen

Subsidies en fiscale regelingen

Energiebespaarlening

Als u energiebesparende maatregelen neemt, kunt u tegen een gunstige rente een lening afsluiten. Denk aan dakisolatie, een nieuwe HR-ketel, zonnepanelen op uw dak, etc. In het algemeen gaat het om maatregelen die meer wooncomfort, een lagere energierekening en een beter milieu tot gevolg hebben. Meer informatie

Fiscale regeling: BTW terug bij investering in zonnepanelen

U kunt de BTW terugvragen van uw investering in zonnepanelen. Het gaat om 21% BTW op het materiaal en de installatiekosten. Dat is mogelijk omdat u gezien wordt als ondernemer. U moet dan wel BTW betalen over de door u opgewekte energie. Dat bedrag is echter heel laag, zodat u onder de kleine ondernemersregeling valt. Dat betekent dat u deze BTW kunt terugvorderen. Meer informatie en een handig stappenplan kunt u gaan naar zonnepanelen.net.

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Bent u van plan om minimaal 2 isolatiemaatregelen in uw woning te treffen? Dan kunt u via de SEEH-regeling vanaf eind augustus 2019 subsidie aanvragen. Tot 2020 heeft de rijksoverheid een budget van € 84 miljoen beschikbaar gesteld. Meer informatie

Subsidie: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Als u zelf duurzame energie wilt opwekken, kunt u subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.

Duurzaamheidslening

Bent u eigenaar of bewoner van een woning in de gemeente Schagen en wilt u energiebesparende maatregelen nemen in en rond uw huis? Ondanks dat het budget voor de duurzaamheidslening op is, staat u niet met lege handen. Meer informatie over een Duurzaamheidslening