HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Subsidies

Subsidies

Wilt u weten of u voor een activiteiten-, incidentele-, of budgetsubsidie in aanmerking komt adviseren wij u eerst de “Algemene Subsidieverordening Schagen 2018” te raadplegen.

Een overzicht van verleende subsidies vanaf 2015 kunt u als pdf raadplegen.

Regeling open club initiatieven

Sport en Bewegen verbindt en maakt het mogelijk dat iedereen kan participeren. Het laten zien wat er gebeurt en wat men zelf doet in de eigen buurt en omgeving. Wij hopen dat met een financiële ondersteuning veel creatieve initiatieven ontstaan. Meer informatie

Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie is een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket uit te voeren. Meer informatie

Accommodaties

De gemeente draagt gedeeltelijk bij in de vervangingsinvesteringen van de buitensport, exploitatie en levensverlengend onderhoud van zwembaden, sporthallen en –zalen, exploitatie/onderhoud en renovaties van dorpshuizen. Meer informatie

Activiteitensubsidie

Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt. Meer informatie

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Meer informatie