HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Thorbeckestraat

Thorbeckestraat

Het college heeft een besluit genomen over de verkeersmaatregelen in de Thorbeckestraat en Oosterstraat. Hieronder leest u hier meer over.

Inleiding

In de Thorbeckestraat wordt bij veel geparkeerde auto’s schade gereden. Deze schade kan niet altijd op de veroorzaker verhaald worden. Onder andere naar aanleiding hiervan besloot de gemeente dat er maatregelen genomen moeten worden. Het gaat om twee verschillende maatregelen. Het gaat om vrachtverkeer door de straat in het algemeen, dat is al sinds 2015 verboden. Daarnaast gaat het om éénrichtingsverkeer van zuidelijke naar noordelijke richting.
In dit besluit hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Ook hebben we de lusten en de lasten zoveel als mogelijk gelijk verdeeld. Hierdoor is het ons helaas niet gelukt om iedereen 100% tevreden te stellen. Om hierop toe te zien, is er besloten tot camerahandhaving. Dit is besloten, omdat het vrachtverkeer nog altijd door de straat rijdt en het verbod negeert.

Invoering regels

Sinds eind juni 2021 is de Thorbeckestraat een éénrichtingsweg. Verkeersregelaars probeerde in de eerste week iedereen wegwijs te maken met de nieuwe situatie. Dit is wennen voor weggebruikers die regelmatig door de straat rijden. Fietsers mogen wel in beide richtingen blijven fietsen. Het doel is om gevaarlijke situaties en schade aan eigendommen te voorkomen.

We zien nog steeds dat vrachtwagens door de straat rijden. Zoals eerder omschreven, mag dit niet. Camerahandhaving kan hier een einde aan maken. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om meteen de handhaving op het éénrichtingsverkeer mee te nemen. Dit proces is gestart en dat ligt ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie. We blijven met omwonenden in gesprek om de situatie in de gaten te houden. Als het nodig is vinden er aanpassingen plaats. We hopen dat de camera er in het najaar hangt. Verder zijn er verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie duidelijk te maken.

Wilt u graag uw mening delen? Of heeft u vragen? Dan kunt u die stellen aan Laurens van der Vlist via het contactformulier of via het telefoonnummer (0224) 210 400.