HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Tuitjenhorn, Bogtmanweg

Tuitjenhorn, Bogtmanweg

Plattegrond BogtmanwegEr is een grote behoefte aan woningen in onze gemeente. Dit komt door onder andere het groeiende aantal inwoners en het feit dat er minder mensen in een huis wonen. In Tuitjenhorn zijn er op dit moment te weinig woningen. Dit heeft als gevolg dat er minder doorstroming is waardoor woningzoekers op zoek gaan naar woonruimte buiten het dorp. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgesteld dat in alle dorpen en de stad meer gebouwd moet worden om aan de eigen vraag te voldoen. Om dit op te lossen gaan we fors meer bouwen.

In Tuitjenhorn hebben wij een aantal locaties aangewezen voor woningbouw. De Bogtmanweg is daar één van. De grond van deze locatie is in eigendom van de gemeente Schagen. Met het realiseren van woningbouw op deze locatie bouwen we nu ook aan de westzijde van Tuitjenhorn. De afgelopen jaren bouwden we veel aan de oostzijde van Tuitjenhorn.  Hierdoor lijkt het alsof de kern van het dorp zich ook in die richting ging verplaatsen. Met de woningbouw aan de Bogtmanweg brengen wij dit weer meer in balans.

Met het ontwikkelen van deze woonwijk werken wij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Tuitjenhorn. Waarbij de kwaliteit van de bestaande kern versterkt wordt en onze inwoners gelukkig kunnen wonen en werken.

Het project

De locatie aan de Bogtmanweg is ongeveer 3,1 ha groot. De locatie ligt tussen de Bogtmanweg en de Dorpsstraat. Wij bouwen hier ongeveer 80 woningen, waarvan 40% sociale koop- en huurwoningen  zijn en 60% midden en hoger segment woningbouw. Dit afhankelijk van het stedenbouwkundig ontwerp en de financiële uitwerking hiervan.

In april 2019 hebben wij tijdens een eerste informatieavond behoefte en ideeën vanuit het dorp opgehaald. Hierbij konden geïnteresseerden zich aanmelden voor de klankbordgroep. Daarna hebben wij samen met de klankbordgroep de behoefte en ideeën vanuit het dorp bestudeert en zijn deze meegenomen in het stedenbouwkundig programma van eisen en wensen.

Met deze eisen en wensen hebben wij een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze documenten zijn de basis voor het wijzigingen van het bestemmingsplan. De huidige bestemming van deze gronden is namelijk ‘Agrarisch gebruik’. Om te mogen bouwen moet het bestemmingsplan dus gewijzigd worden.  In het stedenbouwkundig plan houden wij rekening met de woningbehoefte, duurzaamheid en het dorpse karakter.

Als het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan klaar is, gaan we weer naar de inwoners terug. Wij  organiseren dan een bijeenkomst om zo de meningen en reacties te ontvangen van geïnteresseerden. Zodra we weten wanneer en hoe we dit gaan doen? Dan houden we u op de hoogte. 

Planning

Planning April 2021 Vanaf oktober 2020 Augustus 2021
Activiteit

Vaststellen Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

Voorbereiden Bestemmingsplanprocedure voor het wijzigen van bestemming naar wonen. Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage.

Stedenbouwkundig plan

Er zijn drie varianten op het stedenbouwkundig plan gemaakt. Hieronder ziet u deze varianten met een korte uitleg.

Schetsvariant 1: Minibuurtjes met veelal dezelfde woningtypen

Schetsvariant 1

Bebouwing

In dit ontwerp ziet u:

 • Vrije kavels aan de Dorpsstraat
 • Twee-onder-een-kapwoningen aan de Bogtmanweg
 • Hofje centraal in het ontwerp
 • Kaswoningen en vrijstaande woningen aan de zuidrand. Een kaswoning maakt zo goed mogelijk gebruik van aarde, water, wind, zon, lucht en licht in relatie tot de inrichting en het ontwerp van de woning. 

Openbare ruimte en verkeer

 • Brede sloot met bruggetjes aan de Bogtmanweg
 • Auto kan overal komen en kan wegrijden via de Stiegerstraat en Dorpsstraat
 • Geen centrale parkeerplek, want iedereen kan op zijn eigen terrein parkeren of parkeren bij de minibuurtjes
 • Beschutte kinderspeelplaats in het hart van de buurt
 • Aan de westkant maken we een groene omgeving waar overtollig water opgevangen kan worden

Schetsvariant 2: Grotere variatie in woningtypen

Schetsvariant 2

Bebouwing

In dit ontwerp ziet u:

 • Veel verschillende woningtypen
 • Vrije kavels aan de Dorpsstraat
 • In het midden komen rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen door elkaar
 • In het zuiden komen vrijstaande bijzondere woningen: bijvoorbeeld tiny houses, kwadrantwoning, halfopen hofje. Een tiny house is zoals de naam al zegt: een klein huis. Een kwadrantwoning noemen we ook wel een vier-onder-een-kapwoning of rug-aan-rugwoningen.

Openbare ruimte en verkeer

 • Een soort park met wandelpaden en natuurvriendelijke oevers in het zuiden, aansluitend op Sint Jozefpark
 • Dit park is open voor het grote publiek met speelplekken in het midden
 • De auto's kunnen via de Bogtmanweg en Stiegerstraat wegrijden
 • Parkeren zoveel mogelijk bij elkaar met veel groen er omheen

Schetsvariant 3: Wonen in het groen

Schetsvariant 3

Bebouwing

In dit ontwerp ziet u

 • Vrije kavels aan de Dorpsstraat
 • Staan de rijwoningen en twee-onder-éénkapwoningen in een groep
 • (Knarren)hofje aan de zuidrand. Een knarrenhofje is een hofje waarin mensen wel zelfstandig wonen, maar ook naar elkaar omkijken. Er is een gemeenschappelijke ruimte voor sociale activiteiten en om bijvoorbeeld samen te kunnen eten.

Openbare ruimte en verkeer

 • Dit plan is gericht op voetgangers en fietsers.
 • Rondom ligt een wandelroute die aansluit op Sint Jozefpark
 • Speelplekken liggen aan de wandelroute
 • Parkeren zoveel mogelijk niet in het zicht en de weg komt zoveel als mogelijk uit op de Bogtmanweg
 • Aan de westkant maken we een groene omgeving waar overtollig water opgevangen kan worden

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan (maart 2021)

Vorig jaar op 29 oktober organiseerden wij een informatieavond waarbij wij u drie schetstekeningen met ontwerpen hebben laten zien. Met deze reacties zijn wij aan het werk gegaan, hier hebben wij een stedenbouwkundig plan van gemaakt. Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 maart is de tekening van de inrichting van het gebied te zien en geven wij toelichting over de afwegingen en keuzes die wij hebben gemaakt. Er komt een divers woningprogramma met zowel koop- als huurwoningen. Hierin zijn onder meer een hofje en een viertal “tiny houses” in de lijn van ‘microliving’ opgenomen. In het hofje komen 14 woningen voor de sociale huur. De koopwoningen die worden gebouwd verschillen in prijsklasse, waarbij er 18 goedkope koopwoningen zijn ingetekend. 

Daarnaast hebben wij een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dat is een plan waarin randvoorwaarden voor uitwerking en sfeerbeelden van de nieuwe wijk zijn opgenomen. Op basis van dit plan wordt de toekomstige wijk qua inrichting van de openbare ruimte, materiaalgebruik en architectuur van de woningen vorm gegeven. 

Vanaf 24 maart kunt u het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en een impressievideo bekijken maar ook op het online participatieplatform samen.schagen.nl en daar ook vragen over stellen.

Citizenlab

Uw mening geven? Meld u aan op het online participatieplatform samen.schagen.nl en laat uw reactie achter!

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over het project Bogtmanweg of heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in.