HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o

Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o

Kaartje uitbreiding winkelcentrum Makado

Doel van het project

Schagen Marktstad breidt uit en wordt nog mooier, beter en gezelliger. Het huidige Makado winkelcentrum stamt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. De indeling, inrichting en uitstraling zijn verouderd en passen niet meer bij de wensen van deze tijd. Daarom moet er een kwaliteitsslag gemaakt worden. We breiden het winkelcentrum uit om zo de positie van het winkelcentrum van Schagen op een regionaal niveau te houden. Daarbij bieden we de bestaande ondernemers de benodigde uitbreidingsruimte aan. Hierdoor blazen we weer nieuw leven in het Makado winkelcentrum.

Openbare ruimte

Ook de openbare ruimte rond het Makado knappen we op. Deze ruimte richten we opnieuw in om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrum te verbeteren. En de kwaliteit van het straatbeeld te verhogen. Hieronder vallen de Nieuwstraat, Langestraat (tot en met de kruising Langenhof), het plein/parkeerplaats tussen de Nieuwstraat en Langestraat, de Beethovenlaan (tussen de Nieuwstraat en de Schubertstraat) en de Schubertstraat.

Bouwplan

Het bouwplan bestaat in hoofdzaak uit:

  • De herindeling, uitbreiding en vervanging van de commerciële ruimten in het Makado winkelcentrum;
  • Aanleggen van voldoende nieuwe parkeerplaatsen.