HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o

Uitbreiding winkelcentrum Makado & Herinrichting openbare ruimte Nieuwstraat e.o

Kaartje uitbreiding winkelcentrum Makado

Doel van het project

Schagen Marktstad breidt uit en wordt nog mooier, beter en gezelliger. Het huidige Makado winkelcentrum stamt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. De indeling, inrichting en uitstraling zijn verouderd en passen niet meer bij de wensen van deze tijd. Daarom moet er een kwaliteitsslag gemaakt worden. We breiden het winkelcentrum uit om zo de positie van het winkelcentrum van Schagen op een regionaal niveau te houden. Daarbij bieden we de bestaande ondernemers de benodigde uitbreidingsruimte aan. Hierdoor blazen we weer nieuw leven in het Makado winkelcentrum.

Openbare ruimte

Ook de openbare ruimte rond het Makado knappen we op. Deze ruimte richten we opnieuw in om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrum te verbeteren. En de kwaliteit van het straatbeeld te verhogen. Hieronder vallen de Nieuwstraat, Langestraat (tot en met de kruising Langenhof), het plein/parkeerplaats tussen de Nieuwstraat en Langestraat, de Beethovenlaan (tussen de Nieuwstraat en de Schubertstraat) en de Schubertstraat.

Bouwplan

Het bouwplan bestaat in hoofdzaak uit:

  • De herindeling, uitbreiding en vervanging van de commerciële ruimten in het Makado winkelcentrum;
  • Aanleggen van voldoende nieuwe parkeerplaatsen.

Procedures en uitvoering

In mei 2015 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn beroepen ingediend, deze zijn door de rechter in mei 2016 behandeld en het bestemmingsplan werd daarmee definitief.

Voor de eerste fase van de uitbreiding aan de zuidkant van het winkelcentrum, ’t Vosje is de bouwvergunning eind 2017 verstrekt. De bouwactiviteiten, met 8 winkels en een vergroot bovenliggend parkeerdek, zijn halverwege maart 2018 afgerond.

De plannen voor de uitbreiding en modernisering van het overige gedeelte van het Makado bevinden zich nog in het stadium van Voorlopig Ontwerp. Binnenkort zijn op deze pagina ook impressies en beelden hiervan te zien. 

De gemeente Schagen en de eigenaar van Makado zijn momenteel bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde omgevingsvergunning en de fysieke uitvoering. De vergunning wordt op korte termijn aangevraagd.

Openbare ruimte

De voorbereidende werkzaamheden van de openbare ruimte rond het winkelcentrum zijn gestart. Deze werkzaamheden voeren we in fases uit. Hieronder kunt u de faseringstekening downloaden.

Aannemer Ooms is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte. Zij verstrekken verdere informatie over de uitvoering, de fasering, de verkeersmaatregelen en eventuele omleidingen voor het verkeer. Dit kunt u volgen via ‘de BouwApp’ (gratis te downloaden in de appstore). Of loop langs bij de omgevingsmanager van Ooms. Hij heeft iedere dag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopspreekuur in de keet. Benieuwd hoe alles eruit komt te zien? Onder aan deze pagina kunt u een tekening van de toekomstige situatie downloaden.