HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Urgentieverklaring en huisvestingsvergunning

Urgentieverklaring en huisvestingsvergunning

Als u zich inschrijft voor een huurwoning in onze gemeente dan krijgt u vrijwel altijd te maken met een wachttijd. In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning*. Om de vrijkomende woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen, werken we met strenge regels. Ten eerste heeft u een urgentieverklaring van de gemeente nodig. Hierin staat dat de gemeente u heeft ingedeeld als urgent woningzoekende.

*Een sociale huurwoning is een woning die door een woningcorporatie wordt verhuurd. Bijvoorbeeld via de WoonCompagnie. Daarnaast is de huurprijs van de woning niet hoger dan € 753,33 per maand. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari 2021. 

Heeft u een urgentieverklaring? Dan kunt u een huisvestingsvergunning krijgen, zodat u in een sociale huurwoning van een woningcorporatie mag wonen.

Kan ik een urgentieverklaring krijgen?

Bij de volgende situaties komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • u woont in een tijdelijke opvang in verband met huiselijk geweld;
 • u geeft of ontvangt mantelzorg;
 • u bent asielzoeker en u heeft een verblijfsvergunning zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
 • Er is sprake van een acute noodsituatie;
 • u heeft door een medische of sociale redenen dringend woonruimte nodig (hierbij is ook een verklaring van een arts nodig);
 • uw huidige woning is een sociale huurwoning. En de woning moet volgens de gemeente gerenoveerd of gesloopt worden;
 • u keert als ex-gedetineerde terug in de maatschappij;
 • u bent een cliënt van een trainingsproject zelfstandig wonen en u woont in Schagen;
 • u bent 18 of 19 jaar en u moet vanwege de wet- en regelgeving een gezinshuis of een project voor beschermd-wonen verlaten.

Voorwaarden

Als u op een van de bovenstaande punten ja op geantwoord heeft? Dan moet daarnaast ook nog voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U moet staan ingeschreven als woningzoekende in de gemeente Schagen;
 • U moet minimaal één jaar staan ingeschreven als inwoner van de gemeente Schagen.
  Hiervoor geldt een uitzondering. Namelijk als u een urgentieverklaring aanvraagt omdat u een woning nodig heeft in een van de volgende gevallen:
  • Na een verblijf in een tijdelijke opvang wegens huiselijk geweld;
  • Bij terugkeer in de maatschappij als ex-gedetineerde
  • U bent een cliënt van een trainingsproject zelfstandig wonen en u woont in Schagen;
  • U bent 18 of 19 jaar en u moet vanwege de wet- en regelgeving een gezinshuis of project voor beschermd-wonen verlaten.

In die gevallen geldt de voorwaarde dat u direct vooraf aan het betreffende verblijf minimaal 1 jaar ingeschreven stond als inwoner van de gemeente Schagen.

 • U moet in staat zijn om de kosten voor uw eigen onderhoud  en de kosten van een zelfstandige woonruimte te kunnen betalen. Het bedrag dat u verdient mag echter niet hoger zijn dan €34.911,-. Dit bedrag wordt ook wel het verzamelinkomen of het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden genoemd. Dit kunt u opvragen bij de Belastingdienst,
 • U moet minimaal 6 maanden staan ingeschreven Woonmatch. Dit is de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland die door ons gebruikt wordt als woonruimte verdeelsysteem. Deze voorwaarde geldt niet bij een aanvraag in het geval van een acute noodsituatie, een aanvraag vanwege sociale of medische redenen of als u asielzoeker bent.

Weigering

Een urgentieverklaring wordt geweigerd als u niet voldoet aan de voorwaarden die hierboven staan. Ook volgt een weigering in de volgende situaties:

 • Als u het huisvestingsprobleem met reden zelf had kunnen voorkomen of op een andere manier had kunnen oplossen. Deze weigeringsgrond doet zich onder andere voor als u:
  • niet actief heeft gereageerd op passende woonruimte sinds het moment dat U moet kunnen aantonen dat u actief heeft gezocht;
  • een passende woonruimte van een woningcorporatie heeft afgewezen sinds het moment dat u wist dat u dakloos zou worden..
 • Als uw huisvestingsprobleem voorkomen had kunnen worden of opgelost had kunnen worden door gebruik te maken van een voorliggende voorziening. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift. Als uw huisvestingsprobleem ontstaat zou zijn omdat u zelf niet meer de trap op of af kunt lopen.
 • Als uw huisvestingsprobleem is ontstaan als gevolg van een verwijtbaar doen of laten van u zelf of van een lid van uw huishouden. Met andere woorden als het uw “eigen schuld” is. Deze weigeringsgrond doet zich onder andere voor als u:
  • uw woning uitgezet wordt door huurschuld of overlast;
  • de woning (gedwongen) verkoopt;
  • naar de gemeente Schagen bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte voor u en uw huishouden;
  • een tijdelijke huurovereenkomst hebt die afloopt;
  • twee jaar direct vooraf aan deze aanvraag niet in een zelfstandige woning en/of een woning die voor permanente bewoning ongeschikte is, heeft gewoond.
 • Als u onvoldoende geld heeft om zelfstandig te wonen. Met andere woorden; u bent niet in staat om “in uw bestaan of in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien”;
 • Als u in de 12 maanden voor uw aanvraag ook al een aanvraag om urgentieverklaring bij de gemeente Schagen heeft ingediend;
 • Als u in de 24 maanden voor uw aanvraag van de gemeente Schagen al eens een besluit op een door u ingediende aanvraag om een urgentieverklaring heeft gekregen.

Aanpak

U kunt maar één keer per jaar een urgentieverklaring aanvragen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereid. Dat doet u door:

 • de voorwaarden goed te lezen voordat u een aanvraag doet;
 • de urgentiecheck te doen;
 • het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van de benodigde bijlagen. Dit noemen wij ook wel “bewijsstukken”. Voor de aanvraag heeft u een DigiD nodig.

Als wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle noodzakelijke bewijsstukken hebben ontvangen. Dan beoordelen wij uw aanvraag.

Soms is het nodig om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit zou bijvoorbeeld een medisch onderzoek kunnen zijn. Ook kan er gevraagd worden om uw situatie uit te leggen. Dan nemen wij contact met u op. Op basis van al deze gegevens nemen wij een beslissing op uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het behandelen van de aanvraag zijn €75,00. U moet deze kosten altijd betalen. Dus ook als uw aanvraag afgewezen wordt.

Bijzonderheden

Als u niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring? Gebruik dan deze tips voor het zoeken naar een woning:

 • Schrijf u in ieder geval in als woningzoekende bij de wooncorporaties. En reageer regelmatig op de woningadvertenties. Voor de regio Kop van Noord-Holland kan dat via Woonmatch, de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland.
 • U kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders.
 • Heeft u wel eens gedacht aan woningruil? In sommige gevallen kan dat een oplossing zijn.
 • Kunt u inwonen bij familie, vrienden of kennissen of een kamer huren?
 • Zoek tijdelijke woonruimte: tijdelijke verhuur of pensionopvang, bijvoorbeeld via dnoDoen. Dat is een organisatie die kwetsbare mensen helpt die door verschillende problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden.
 • Kijk ook verder dan alleen de gemeente Schagen of de Kop van Noord-Holland. Kijk als dat mogelijk is ook in andere regio’s naar woonruimte. U wilt tenslotte snel weer een eigen woning!

Waarschuwing voor “Bemiddelingsbureaus”

Er zijn bedrijven die zich via internet aanbieden als bemiddelingsbureau voor het aanvragen van urgentieverklaringen. Wij hebben gemerkt dat zulke bedrijven óók aanvragen voor een urgentieverklaring indienen als het gaat om een aanvraag die volgens de regels van de gemeente moet worden afgewezen. U kunt daarmee een financieel risico lopen. Want de gemeente brengt kosten in rekening voor de behandeling, óók als uw aanvraag wordt afgewezen.

Let op! Er kunnen méér redenen zijn waarom een aanvraag moet worden afgewezen. Lees daarvoor de volledige tekst van deze twee pagina's op Overheid.nl:

- Urgentieverordening Schagen 2020
- Beleidsregels Urgentieverordening Schagen

Urgentiecheck en verklaring