HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Veiligheid

Veiligheid

Brandweer

U vindt hier de contactgegevens van de brandweer in de gemeente Schagen. Meer informatie

Handhaving/BOA's

De gemeente handhaaft op de openbare orde en veiligheid. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht. Meer informatie

Natuurbrand

Onze kuststrook kenmerkt zich door een uniek natuurgebied. Heerlijk om in het bos of door de duinen te wandelen, lekker te luieren of juist actief te zijn op het strand. Maar onze mooie natuur is heel kwetsbaar. Meer informatie

Noodpakket

Een ramp of crisis komt altijd onverwachts. De overheid doet er alles aan om de noodzakelijke hulp te verlenen maar dat kan, afhankelijk van de situatie, soms langere tijd duren of moeizaam verlopen. Wees daarop voorbereid; stel een noodpakket samen. Meer informatie

Risicowijzer

In de risicowijzer staan een aantal ramptypen beschreven. Tevens is daarin opgenomen wat u kunt doen tijdens een rampsituatie.

Risicokaart

De risicokaart geeft inzicht in de risico's in uw woon- en werkomgeving. Op de kaart staan meerdere typen rampen weergegeven, zoals ongevallen met brandbare-, explosieve- en/of giftige stoffen. Deze gegevens zijn afkomstig van de gemeenten, de waterschappen, de provincie en de rijksoverheid. Deze gegevens kunt u raadplegen op www.risicokaart.nl

Burgernet

Ontvang een bericht bij vermissing, overval of inbraak. Meld u aan via de burgernet.nl

Inbraakpreventie

Hoe voorkom je een inbraak? Helemaal voorkomen lukt helaas niet. Maar je kunt wel een aantal maatregelen nemen. Meer informatie over inbraakpreventie

NL-alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van NL-Alert.

Politie

Logo van de politie met link naar de website van de politie

Rampbestrijding

Een ramp of crisis is onvoorspelbaar, ook wat tijd, plaats, aard en gevolgen betreft. Uiteraard kunnen deze zich wel voordoen met gevolgen voor de samenleving. De gemeente bereidt zich voor, op mogelijke calamiteiten. Naast hulpverlening en schadebeperking is daarbij de  informatievoorziening van belang. Ten tijde van een ramp of crisis zullen wij u zo goed mogelijk informeren via deze website, de rampenzender NH nieuws en/of www.crisis.nlMeer informatie

Verkeersveiligheid

Gemeente Schagen wil de veiligheid op de weg vergroten voor alle verkeersdeelnemers. We hebben gesprekken met onder andere inwoners, ondernemers, agrariërs, mensen met een beperking en ook fietsers en wandelaars. Samen proberen we de knelpunten, waar mogelijk, op te lossen. Meer informatie over verschillende projecten verkeersveiligheid