HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Hoe brengen we de verkeersveiligheid in kaart?

Dit doen we door een drietal zaken:

  1. Risico analyse Verkeersveiligheid gemeente Schagen:
    Voor het landelijk programma Strategisch Plan Verkeersveiligheid hebben wij een gemeentelijke risico onderzoek gedaan. In het document Risico analyse verkeersveiligheid staan de plekken vermeld waar, wanneer en hoe verkeersdeelnemers de meeste risico’s lopen binnen onze gemeente. In de komende jaren verbeteren de gegevens en de instrumenten die wij nodig hebben om deze analyse te verbeteren en vullen we aan waar nodig. In 2021 doen we bijvoorbeeld een oproep om de ervaringen die inwoners hebben betreffende verkeersonveiligheid te delen. Zo krijgen we steeds meer inzicht en kunnen we gerichter inzetten om verkeersslachtoffers te voorkomen.
  2. Verkeersmetingen:
    Door verkeersmetingen krijgen we een duidelijk beeld hoe de weg gebruikt wordt. Wij doen dit met een radarapparaat. Het apparaat geeft informatie over bijvoorbeeld snelheid en hoeveel verschillende voertuigen over de weg rijden. Dit is informatie die wij kunnen gebruiken om de verkeersveiligheid te verbeteren en bijvoorbeeld bij aanleg van nieuwbouwprojecten. Wij kijken dan of het verkeer voldoende kan doorrijden en of de snelheid van het verkeer past bij de weg. In de aankomende jaren proberen wij van alle belangrijke wegen binnen onze gemeentegrens dit soort metingen te verkrijgen.
  3. Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland:
    Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een participatiepunt voor inwoners. Op deze website kunnen inwoners klachten en opmerkingen doorgeven over de verkeersveiligheid van een straat of weg. Ook kunnen bewoners bij hen verschillende materialen en informatie krijgen. Zo hebben de bewoners van de Hoge Buurt in Sint Maarten meldingen gedaan bij dit participatiepunt. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat er een onderzoek werd gedaan door Veilig Verkeer Nederland. Dit onderzoek is eind 2020 afgerond.

Wat zijn we aan het doen?

We pakken diverse projecten op om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren. We hebben enkele hieronder opgesomd.

Aanpak snelheid

Op veel plekken binnen de gemeente wordt te hard gereden. Daar waar de gemeente het noodzakelijk acht, worden extra verkeersremmende maatregelen genomen. Onder andere in Oudesluis, Callantsoog, Schoorldam, Waarland, Burgerbrug, Tuitjenhorn en Sint Maartensvlotbrug zijn aanvullende maatregelen genomen om het verkeer te dwingen snelheid te minderen.

Wij merken dat de oplossing van dit probleem niet alleen ligt in het plaatsen van verkeersborden, drempels of het nemen van andere maatregelen in de openbare ruimte. Het gaat vaak ook om het gedrag van de bestuurder. Daarom zetten wij vaak smileyborden in om bestuurders bewust te maken van hun snelheid. We belonen op deze manier het goede gedrag van de bestuurders. Dit werkt helaas maar een paar weken.

Binnenkort doen wij een proef in Sint Maarten. Er komt een zogenaamde spaarpaal in het dorp te staan. Met deze Safety Safe kan geld worden gespaard wanneer men zich aan de maximum snelheid houdt. Zo worden bestuurders op een positieve manier bewust van hun snelheid. Het geld zal worden gebruikt voor een spaardoel dat bewoners zelf hebben gekozen.

Verbetering veiligheid kruispunten

Er zijn verschillende projecten gestart om de veiligheid op kruispunten te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg en het kruispunt Warmenhuizerweg-Dergmeerweg. Zo wordt het kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg binnenkort veranderd in een rotonde.

Verbeteren veiligheid op fietspaden

Veel fietspaaltjes en ander hindernissen op fietspaden zijn niet nodig en een gevaar op de weg. De veiligheid op fietspaden wordt sterk verbeterd als wij deze hindernissen weghalen. Sinds 2019 hebben wij daarom al veel paaltjes weggehaald.

Lobby verkeersveiligheid N9-wegen

Wij hebben de verkeersveiligheid van de N9 onder de aandacht gebracht bij regionale en landelijke organisaties. Hierdoor is er een politiek voorstel voor een onderzoek naar de verkeersveiligheid aangenomen in de Tweede Kamer. Dit onderzoek voert Rijkswaterstaat uit en start vanaf het najaar van 2020.
Daarnaast hebben we de verkeersveiligheid van de N248 samen met gemeente Hollands Kroon onder de aandacht gebracht bij de Provincie.

Schoolzones

De afgelopen jaren zijn er bij verschillende scholen ‘schoolzones’ ingericht. Door een schoolzones worden mensen extra herinnert dat ze in een gebied rijden waar kinderen opeens de straat op kunnen lopen.  Wij richten de schoolzones allemaal op dezelfde manier in. Hierdoor zijn ze makkelijk te herkennen. Het komend jaar richten wij bij nog een aantal scholen een schoolzone in.

Meldingen over verkeer

Wilt u melding maken over verkeersveiligheid of verkeer in het algemeen? Dan kunt u het contactformulier invullen.

Meldingen over de openbare ruimte, zoals schade aan het wegdek of een kapotte lantaarnpaal, kunt u doen via Fixi.