HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Verkenning appartementenbouw Menisweg

Verkenning appartementenbouw Menisweg

Als gemeente onderzoeken we of er nieuwbouw mogelijk is aan de Menisweg. De projectopdracht bevat een verkenning van mogelijkheden voor de nieuwbouw van ongeveer vijftig appartementen op de locatie Menisweg. Dat is op het huidige parkeerterrein en directe omgeving nabij het fietstunneltje.

De gemeenteraad heeft aangegeven meer appartementenbouw langs de Westerweg als kans te zien voor woningontwikkeling. Daarom onderzoeken wij nu welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Het gaat in het onderzoek niet alleen om de locatie Menisweg voor woningbouw. We moeten ook kijken hoe het zit met parkeermogelijkheden voor De Loet (fietstunneltje). In het nog uit te voeren parkeeronderzoek nemen we daarom locatie De Loet mee. Ook moet er een verkeersonderzoek komen, waarin gekeken wordt naar eventuele ontsluiting voor auto’s via Westerpark.

Het onderzoek moet nog beginnen. De mening van de omwonenden en belanghebbenden is van belang in dit onderzoek. Na de zomervakantie gaan we hen daarom informeren en naar hun mening vragen tijdens een inloopavond over de onderzoeksopdracht en de nog op te stellen verkenning. Wanneer deze avond zal zijn is nog niet bekend. Wanneer het bekend is wanneer deze avond plaatsvindt, stellen we de betrokkenen daarvan op de hoogte.