HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Warmte

Warmte

Wij willen met onze inwoners en ondernemers aan de slag om de huizen en gebouwen in onze gemeente klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas. Samen met onze inwoners en ondernemers gaan we op zoek naar mogelijkheden om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Dit doen wij omdat Nederland zichzelf als doel heeft gesteld om in 2050 volledig aardgasloos te zijn.

Op dit moment gaan wij stapsgewijs aan de slag met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ook denken wij ook na  hoe we bestaande wijken van het aardgas af kunnen halen. Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben gemaakt. Dit is een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe we bestaande wijken gaan verwarmen zonder aardgas. Hiervoor moet nog veel onderzoek en overleg plaatsvinden om het allemaal mogelijk te maken en betaalbaar te houden. We willen alle kansen voor duurzame vormen van energievoorziening pakken. Maar alleen als het haalbaar en betaalbaar is.

Wat doe jij?

Als inwoner van de gemeente Schagen zijn er mooie kansen om haalbaar en betaalbaar bij te dragen aan een aardgasloze toekomst. Dit kan door middel van kleine bijdragen zijn, of soms zelfs hele grote bijdragen. Meer informatie over wat u kunt doen aan warmte

Nuttige informatie

Wat doen wij?

Wij maken de vertaling van wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid naar de gevolgen voor onze gemeente. Achter de schermen zijn wij hier druk mee bezig. Meer informatie over wat wij doen aan warmte