HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Wat doen wij? - Groen en biodiversiteit

Wat doen wij? - Groen en biodiversiteit

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het planten van bloemen, planten en struiken. Het resultaat is nu zichtbaar. Het staat overal vol met bloeiende krokussen en tulpen. Ook het plantsoen bij het station in Schagen en de entrees van het Waldervaartpark staan in bloei.

Het is begonnen met het opknappen van drie rotondes, twee in Warmenhuizen en één rotonde in Schagen. De rotonde bij de Kanaalweg in Warmenhuizen is dit jaar uitgeroepen tot de mooiste rotonde van Nederland. Wethouder Hans Heddes: “Deze rotonde in Warmenhuizen wordt Toverbal genoemd, omdat er steeds weer andere bloemen, planten en struiken bloeien. Prachtig om te zien, en goed voor de biodiversiteit binnen de gemeente. Een groenere omgeving draagt bij aan een plezierig leefklimaat voor zowel mensen als dieren.”

Het ontwerp en de aanleg is tot stand gekomen door een mooie samenwerking met drie hoveniersbedrijven. Het winnende ontwerp komt van Ruud Vermeer die de rotonde aan de kanaalweg heeft ontworpen

Schagen Groeit Door!

Ons doel is om 500.000 bomen en struiken te planten binnen de gemeente. Wij doen langs wegen, bij erven en door te werken aan speciale groene plekken zoals bosjes of parken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aanpak zieke bomen
  Door ziektes verdwijnen veel bomen uit de gemeente. Dit pakken wij actief aan door veel nieuwe en verschillende bomen aan te planten. Door verschillende bomen aan te planten zorgen we er voor dat er minder kans is op ziektes.

 • Bomen langs de weg (lijnen)
  In de voormalige gemeente Harenkarspel zijn duizenden bomen geplant om de groenstructuren langs de wegen te herstellen

 • Bijzondere groene plekken (specials)
  De afgelopen jaren is het polderpark in ’t Zand aangelegd. We zijn bezig met een bos bij Eenigenburg en de realisatie van een park in Tuitjenhorn.

 • Erfbeplanting
  Wij helpen particulieren en bedrijven bij het planten van bosjes en singels op hun erf. De samenwerking verschilt per geval.

 • Participatie
  Vanuit Schagen Groeit Door! ondersteunen we goede ideeën van inwoners. Er staan verschillende voorbeelden onder de button ‘’wat kun jij doen’’

Winnaars ‘Vergroen je school of vereniging’

Basisscholen de Bloeikas uit ’t Zand, De Ark uit Schagen en de ijsbaan in Sint-Maartensbrug komen als winnaars uit de bus. Ze hebben de meeste stemmen gekregen en ontvangen 5000 euro subsidie om hun idee uit te voeren.

De ijsbaan gaat struiken planten tegen de wind en voor groenere beleving tijdens het schaatsen. De basisschool de Bloeikas gaat aan de slag met hun schoolplein en De Ark uit Schagen legt een moestuin aan. Wethouder Hans Heddes: “Ik ben trots op deze plannen. Deze plannen zorgen voor meer groen in onze gemeente. Het is belangrijk is dat kinderen en volwassenen in een groene omgeving kunnen leren, spelen en sporten.’

Gemeente Schagen was op zoek naar ideeën die helpen om de (openbare) omgeving van een school of vereniging groener en aantrekkelijker te maken. Vier waardevolle plannen kwamen binnen.

Wethouder Joke Kruit: “Via ons participatieplatform www.samen.schagen.nl is er volop gestemd. Er zijn honderden stemmen binnengekomen. Het verschil tussen nummer 3 en 4 was klein; maar 150 stemmen. Dus na overleg met mijn collega wethouder hebben we besloten om ook de vierde te belonen. Basisschool Regenboog uit Stroet krijgt een donatie voor de aanleg van een moestuin. Er zijn dus alleen maar winnaars!”

De komende weken worden de plannen al gerealiseerd.

Essentaksterfte

Waar nodig halen wij zieke bomen weg in verband met de veiligheid. Door op tijd in te grijpen proberen we te voorkomen dat de zieke boom andere bomen aansteekt.

Bomen

Wij streven naar zoveel mogelijk verschillende soorten bomen. Door meerdere soorten te planten, krijg je minder snel dat een groot deel van de bomen uitvalt door ziektes. Ook letten we bij de boomkeuze op of een boom goed is voor dieren en insecten. Duurzaamheid en ecologie zijn heel belangrijk bij de keuze voor de soort boom. Wij vinden bomen belangrijk en daarom proberen we er steeds meer te planten. De belangrijkste bomen vindt u op de groene kaart. Deze bomen zijn beschermd en mogen alleen met een kapvergunning verwijderd worden. Er worden in dat geval altijd afspraken gemaakt over het aanplanten van een nieuwe boom.

Compost Zijperweg

Samen met HVC organiseren wij ieder voorjaar een compostdag. Voor iedere tuin is dan weer gratis compost af te halen.

Bijenhotels

Wij plaatsen bijenhotels op verschillende locaties in de gemeente. Zo bieden we nestgelegenheid aan in het wild levende bijen. De combinatie met geschikte beplanting zorgt voor nieuw leefgebied voor deze dieren.

Bollen en Bijen

Met dit programma werken we aan meer bloemen. Wij doen dit voor de insecten, kleur, duurzaamheid, toerisme en de identiteit van gemeente Schagen als bollengemeente. Voorbeelden:

 • Plantsoen Schagen
  Op het plein voor het station in Schagen halen we stenen weg en brengen we bloemen terug.

 • Bollen planten
  Op diverse plekken planten wij bollen zoals in de berm in het centrum van ’t Zand. Dit najaar planten we bollen in verschillende bosplantsoenen in de gemeente.

 • Bermen inzaaien
  Bermen langs fietspaden onderhouden we sinds kort op een ecologische manier. Na het maaien halen het gemaaide gras weg. De bodem van de berm wordt hierdoor minder voedselrijk, zo krijgen bloemen meer kans om te groeien. We zaaien deze bermen nu in zodat er snel meer bloemen komen. Ook bij veel projecten worden de bermen door ons met bloemen ingezaaid.

Natuur inclusief bouwen

Wij hebben de ambitie om de natuur onderdeel te laten worden van onze gebouwen en straten. Denk hierbij aan geveltuintjes, groene daken en nestgelegenheid voor dieren in gebouwen.