HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Wijk- en buurtindeling voor het Centraal Bureau Statistiek

Wijk- en buurtindeling voor het Centraal Bureau Statistiek

Het CBS (Centraal Bureau Statistiek) gaat de wijk- en buurtindelingen actualiseren. Dat kan betekenen dat de buurt iets anders wordt ingedeeld. Degenen die met kaarten werken, zoals woningcorporaties, ambtenaren, instellingen en bedrijven zullen hier alleen iets van merken.

In feite is de actualisatie van de Wijk- en buurtindeling van het CBS al ingevoerd op 1 januari. Het CBS heeft ons geadviseerd om de vastgestelde indeling zoveel mogelijk onder de belanghebbenden te verspreiden. Zodat iedereen dezelfde indeling gebruikt. Wij gaan zoveel mogelijk instellingen en bedrijven informeren. Voor degenen die nog geen bericht krijgen, brengen wij alvast dit algemene bericht.

De wijk- en buurtindeling is primair bedoeld voor onderzoek en statistiek. Om hier geschikt voor te zijn moet de indeling aan tal van CBS-voorwaarden voldoen. Daarom hebben wij in nauwe samenwerking met het CBS een indeling gemaakt. Hoe de indelingen er uit zien, ziet u in onderstaande pdf. Ook kunt u het bestand in kml-formaat downloaden.