HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Woningbouw Vesdo / B-veld, Schagerbrug

Woningbouw Vesdo / B-veld, Schagerbrug

Het plan voor circa 45 woningen op een voormalig voetbalveld in Schagerbrug is een stap dichterbij. Voor deze locatie is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan in januari 2021 vastgesteld. Het plan biedt ruimte voor de realisatie van circa 45 woningen. Met daarbij behorende voorzieningen, zoals parkeren, spelen, groen en water. Wethouder Jelle Beemsterboer: “Er is een grote vraag naar woningen in Schagerbrug. Daarvoor bouwen we bij Buitenvaert, maar dat zal niet voldoende zijn om aan de vraag in het dorp te voldoen. Het vaststellen van dit plan een belangrijke stap in het proces om te komen tot meer nieuwbouw in Schagerbrug. Nu er duidelijkheid is over de uitgangspunten, kunnen we samen met de mensen in het dorp een mooi plan gaan maken.”

Voorgeschiedenis

In februari 2019 heeft het college aan de gemeenteraad beloofd te onderzoeken of de locatie van het vroegere B-veld van de voetbalvereniging in Schagerbrug geschikt is als locatie voor betaalbare woningbouw. Deze belofte is ook gedaan op verzoek van de dorpsraad Schagerbrug. Het voormalige voetbalveld van Vesdo was volgens hen hiervoor een mogelijke locatie. Dit terrein is eigendom van de gemeente en heeft een omvang van ongeveer 1,95 hectare. Het B-veld had zijn gebruikswaarde verloren en is dus beschikbaar voor woningbouw.

In oktober 2019 was de 1e inloopbijeenkomst. De inwoners van Schagerbrug hebben toen hun ideeën over de woningbouw kunnen inbrengen. Vragen als; hoeveel huur- en/of koopwoningen moeten er komen, Hoe gaan we om met parkeren, groen, spelen en nog veel meer, zijn tijdens die bijeenkomst besproken.

Bij de 2e inloopbijeenkomst in september 2020 stonden twee stedenbouwkundige discussiemodellen centraal. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. In het plan is het mogelijk om verschillende typen woningen te realiseren. Er is veel ruimte voor sociale huur- en goedkope koopwoningen. Daar hecht de gemeente aan. De bomenpartij rondom het terrein heeft niet per definitie een vaste waarde, maar de gemeente wil wel een groene wijk. Bij de invulling van het groen is flexibiliteit een vereiste. Het kan dus zijn dat de huidige windsingel gedeeltelijk verdwijnt.

Hoe nu verder?

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het bestemmingsplan en de aanbesteding voor de realisatie van de woningbouw. Dit betekent niet dat het stedenbouwkundig plan ook precies zo gerealiseerd zal worden. Het plan beschrijft de verplichte uitgangspunten waar het plan aan moet voldoen. Bijvoorbeeld dat er een groot deel sociale huur en goedkope koopwoningen worden gerealiseerd.

De volgende stap is verandering van het bestemmingsplan. Dat gaat van sport naar woongebied. Daar is een bestemmingsplantraject voor nodig. Ook gaat de gemeente in gesprek met de Wooncompagnie. Omdat er sociale huurwoningen nodig zijn. Ook is er voorbereiding nodig met projectontwikkelaars en aannemers. Zij zullen degenen zijn die de woningen echt gaan bouwen. Indien hierover iets bekend is, zal daarvan op deze plek melding gemaakt worden.

B-veld

Meer weten of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in.