HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Woonvisie

Woonvisie

In het najaar van 2019 is het proces voor de nieuwe Woonvisie van de gemeente Schagen van start gegaan. In een Woonvisie bepaalt de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Als onderdeel van het proces zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners, dorpsraden, gemeenteraad, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties konden meedenken.

Momenteel wordt in de gemeente Schagen ook gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft net als de Woonvisie de ambities van de gemeente weer, maar dan voor alle thema’s die een ruimtelijke impact hebben en niet alleen voor het onderwerp wonen. De verwachting is dat de Omgevingsvisie in de eerste helft van 2021 wordt vastgesteld. De verwachting is dat de Omgevingsvisie in de eerste helft van 2021 wordt vastgesteld.

Omdat de Woonvisie en de Omgevingsvisie niet los van elkaar gezien kunnen worden heeft het college besloten om geen aparte Woonvisie op te stellen, maar de Woonvisie in de Omgevingsvisie te laten landen. Dit houdt in dat de informatie die is verzameld tijdens bijeenkomsten met inwoners, dorpsraden, etc. als input wordt meegenomen in de Omgevingsvisie. Zo ontstaat een integralere visie en is na vaststelling van de Omgevingsvisie alle informatie op één plek te vinden. Ook voor de Omgevingsvisie kunt u nog input leveren, houdt u daarvoor onze pagina over de Omgevingsvisie in de gaten. In het najaar van 2020 organiseert de gemeente bijvoorbeeld de Week van de Omgevingsvisie.

Te downloaden: