HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Woonvisie

Woonvisie

Wat voor woongemeente willen wij zijn?

De gemeente Schagen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaald de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Daarom organiseren wij bijeenkomsten voor iedereen die wil meepraten over hoe wij in de toekomst willen wonen in onze gemeente. De thema’s die besproken worden zijn woningbehoefte, woonruimteverdeling, woonvormen en de ontwikkeling op de woningmarkt.

Er zijn vier onderwerpen die wij met u willen bespreken. Deze onderwerpen hebben wij verdeeld over twee avonden. U kunt zich aanmelden voor 1 onderwerp of meer. Wilt u uw mening met ons delen? Reserveer de volgende data alvast in uw agenda:

Data en locaties Woonvisie Schagen
Datum Tijd Locatie Onderwerp
31 oktober 2019 19:00 uur Dorpshuis Waarland

Bestaande woningvoorraad, woningbehoefte en nieuwbouw.

 • Is er voldoende woonruimte beschikbaar?
 • Voor welke doelgroepen is woonruimte nodig?
 • Waar is nieuwbouw nodig
 • Voor wie is nieuwbouw nodig?
31 oktober 2019 20:30 uur Dorpshuis Waarland

Kwaliteit woningen, leefbaarheid en duurzaamheid.

 • Wat voor type woningen zijn er?
 • Is de kwaliteit van de huidige woningvoorraad voldoende?
 • Hoe gaan we om met bestaande woningen?
 • Wat verwachten wij bij nieuwbouw?
18 november 2019 19:00 uur Dorpshuis Tuitjenhorn

Bereikbaarheid van de woningmarkt, woonruimteverdeling, urgentie en spoedzoekers.

 • Welke doelgroepen hebben moeite met het vinden van woonruimte?
 • Moeten er regels komen over woningtoewijzing?
 • Moeten er regels komen over categorieën woningen?
 • Bevalt het huidige urgentie beleid?
 • Moeten spoedzoekers voorrang krijgen?
18 november 2019 20:30 uur Dorpshuis Tuitjenhorn

Zorg en bijzondere doelgroepen

 • Is er voldoende aanbod voor de behoefte aan wonen met zorg?
 • Is er voldoende woonruimte voor specifieke doelgroepen?
 • Hoe moeten we omgaan met taakstelling vergunninghouders?

Waar staan wij nu?

op 27 augustus is er een startbijeenkomst geweest met de dorpsraden. We hebben het toen gehad over de onderwerpen die besproken moeten worden tijdens de bijeenkomsten met de burgers. Daarna hebben wij het gehad over de manier hoe de woonvisie wordt ontwikkeld. Nu wij de onderwerpen in beeld hebben willen wij de mening van inwoners en specialisten in kaart brengen.

Waarvoor is een woonvisie eigenlijk?

Elke gemeente kan in een woonvisie bepalen wat zij belangrijk vindt op het gebied van wonen: Wat voor woongemeente willen wij zijn. De woonvisie is de gemeentelijke inzet voor regionale afspraken over bijvoorbeeld woningbouw. Het is ook de basis voor de (prestatie) afspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen.

Waar gaat de woonvisie niet over?

De woonvisie gaat niet oer woningbouwlocaties of gebiedsontwikkeling, dat is ruimtelijk beleid en grondbeleid

Hoe en wanneer hoort u wat er met uw inbreng is gedaan?

Alle inbreng wordt verzameld en geanalyseerd. Op deze manier ontstaat er een duidelijk beeld waarover we hetzelfde denken en waarover de meningen verschillen. Het gemeentebestuur maakt daarna keuzes. Deze keuzes worden in een concept-woonvisie beschreven en gepresenteerd. Belangstellenden kunnen op dat moment reageren op dit concept voordat de woonvisie aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Wat doen wij met de resultaten?

De resultaten worden samen met onderzoeksresultaten aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Op deze manier creëren wij samen een woonvisie voor de toekomst.

Aanmelden

Aanmelden kan voor 21 oktober via het aanmeldformulier.

Aanmelden