HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Woonvisie

Woonvisie

Wat voor woongemeente willen wij zijn?

De gemeente Schagen maakt een nieuwe woonvisie. In een woonvisie bepaalt de gemeente wat ze belangrijk vindt op het gebied van wonen. Wij hebben bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die wilde meepraten over hoe wij in de toekomst willen wonen in onze gemeente. De thema’s welke we besproken hebben zijn woningbehoefte, woonruimteverdeling, woonvormen en de ontwikkeling op de woningmarkt.

Tijdens de bijeenkomsten die op twee avonden plaatsvonden, hebben inwoners, dorpsraden, zorgpartijen, woningcorporaties, bouwbedrijven, financiële adviseurs, raadsleden en nog meer belangstellenden met elkaar gesproken over verschillende onderwerpen op het gebied van ‘wonen’.

In het verslag leest u alle standpunten en meningen die wij hebben opgehaald.

Waarvoor is een woonvisie eigenlijk?

Elke gemeente kan in een woonvisie bepalen wat zij belangrijk vindt op het gebied van wonen: Wat voor woongemeente willen wij zijn. De woonvisie is de gemeentelijke inzet voor regionale afspraken over bijvoorbeeld woningbouw. Het is ook de basis voor de (prestatie) afspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen.

Waar gaat de woonvisie niet over?

De woonvisie gaat niet over woningbouwlocaties of gebiedsontwikkeling, dat is ruimtelijk beleid en grondbeleid

Hoe en wanneer hoort u wat er met uw inbreng is gedaan?

Alle inbreng wordt verzameld en geanalyseerd. Op deze manier ontstaat er een duidelijk beeld waarover we hetzelfde denken en waarover de meningen verschillen. Het gemeentebestuur maakt daarna keuzes. Deze keuzes worden in een concept-woonvisie beschreven en gepresenteerd. Belangstellenden kunnen op dat moment reageren op dit concept voordat de woonvisie aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Wat doen wij met de resultaten?

De resultaten worden samen met onderzoeksresultaten aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Op deze manier creëren wij samen een woonvisie voor de toekomst.

Te downloaden: