HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Zonneparken

Zonneparken

Wat is een zonnepark?

Zonneparken zijn zonnepanelen die op de grond (en niet op daken) zijn bevestigd, en samen een vermogen hebben van minimaal 15 kilo-Watt-piek (kWp). Deze zonneparken noemen we ook wel ‘grondgebonden zonne-installaties’.

Samen beleid maken

Wij hebben samen beleid gemaakt met deskundigen, belanghebbenden en inwoners. Als onderdeel van dit proces hebben wij alle relevante argumenten rond dit vraagstuk overzichtelijk in beeld gebracht. Meer informatie

Waar mogen zonneparken komen?

Waar mogen deze zonneparken komen en onder welke voorwaarden? Dat kunt u vinden op onze digitale kaart Beleid zonneparken.

Contact

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in.