Lokale ervaring

De speerpunten in de inclusie agenda zijn het resultaat van het startsymposium op 1 april 2021. Hier gingen verschillende lokale ervaringsdeskundigen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers met elkaar in gesprek over toegankelijkheid en inclusiviteit.

Samen kwamen zij tot 25 speerpunten die moeten leiden tot een toegankelijk en inclusief Schagen. Er zijn speerpunten die volgens de deelnemers op dit moment het meest belangrijk zijn. Deze speerpunten zijn opgenomen in de inclusie agenda. Vervolgens is er voor ieder speerpunt een werkgroep opgericht. Hier zaten deelnemers van het symposium en een aantal medewerkers van de gemeente in. Elke werkgroep heeft acties bedacht, die ervoor moeten zorgen dat we dit speerpunt behalen. Zo is deze inclusie agenda zo veel mogelijk gemaakt met de mensen die weten wat er in Schagen speelt.