Neem actie en watZr mee!

Een watZr is een kleine en simpele actie in en om het huis, die het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress kan verkleinen. Watzr is een samengesteld woord van water en zon. Het werkwoord watZren wordt gebruikt om aan te duiden, dat men door klimaatadaptieve maatregelen te nemen het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress in de eigen omgeving kan verminderen.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert en dat heeft effect op de omgeving van mensen, met name in stedelijk gebied waar (steeds) minder ruimte is voor groen. Het weer is steeds vaker extreem van aard en kan leiden tot lange droge periodes, hittegolven (met hittestress als effect) en korte hevige buien met veel neerslag. Dat veroorzaakt watertekort of juist wateroverlast in straten en tuinen. Gemeenten, provincies, waterschappen en waterleidingbedrijven doen al van alles om overlast te voorkomen. Inwoners kunnen ook klimaatadaptieve maatregelen nemen in de wijk waar zij wonen en bijdragen aan het voorkomen van overlast op straat en in tuinen.

De WatZr-campagne

Om de gevolgen van klimaatverandering te temperen, is ook uw inzet hard nodig! Daarom hebben we samen met 27 andere gemeenten in Noord-Holland de WatZr-campagne opgezet. Een watZr* is een kleine, simpele actie rond het huis of in de straat! Wip een tegel, plant een extra struik, zaai bloemen, koop een regenton enzovoort. Het maakt niet uit of het een kleine of grote actie is. Maar doe iets! Want iedere kleine actie, een watZr, draagt écht bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Eigenlijk zijn er zoveel watZrs om in te zetten. Iedereen kan meedoen. En hoe meer mensen meedoen, hoe groter het effect!

Wateroverlast en -tekort, hittestress, schoon riool en Tuin

In de watZr-campagne komen vier thema’s aan bod. Hittestress in de zomer, wateroverlast in het najaar, een schoon riool in de winter en in het voorjaar vragen we u te watZren in en om uw tuin. Maar watZren mag natuurlijk altijd, net wanneer het u uitkomt!

De WatZr-website

Bent u benieuwd naar wat u allemaal zou kunnen watZren? Neem dan eens een kijkje op de site watzr.nl. Daar vindt u informatie, inspiratie en tips. Ook is er een speciale toolkit met o.a. posters die u zelf kunt printen en waarmee u iedereen kunt laten weten dat u iets gewatZrd hebt.