Hoe gaat het verder?

Omgevingsvisie Schagen
HOME  |  Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder?

De opbrengsten vanuit de Week van de Omgevingsvisie en werksessie vertalen we naar een versie op hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. De hoofdlijnen zijn dan duidelijk, maar nog niet alles is helemaal uitgewerkt. Deze versie op hoofdlijnen presenteren we na de zomer van 2020 tijdens de tweede ‘Week van de Omgevingsvisie’. Dan organiseren we ook een discussieavond om enkele keuzes verder met u te bespreken. Na deze tweede ’Week van de Omgevingsvisie’ maken we een ontwerp Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is dan klaar om door iedereen bekeken te worden. De officiële ter inzagelegging start. Bent u het niet eens met wat er in de Omgevingsvisie staat? Dan kunt u op dat moment uw mening geven. De gemeenteraad bekijkt deze reacties en beslist of hij de Omgevingsvisie vaststelt. We verwachten dat dit in de eerste helft van 2021 gebeurt.