Hoe het verder gaat

Omgevingsvisie Schagen
HOME  |  Hoe het verder gaat

Hoe het verder gaat

De ontwerp Omgevingsvisie is de een-na-laatste versie van de Omgevingsvisie.

We hebben 14 reacties op de ontwerp Omgevingsvisie gekregen. We kijken of we de Omgevingsvisie nog aanpassen. Belangrijk is daarbij om welke reden u de Omgevingsvisie wil veranderen. En of verandering alleen maar voordelen of ook nadelen heeft. 

We maken een rapport waarin we de reacties samenvatten en aangeven of we de Omgevingsvisie veranderen. De veranderingen verwerken we in de visie. De gemeenteraad neemt hierover een besluit. We verwachten dat aan het einde van 2021 een besluit over de Omgevingsvisie wordt genomen.