Tweede week van de Omgevingsvisie maart 2021

Omgevingsvisie Schagen
HOME  |  Wat hebben we opgehaald?  |  Tweede week van de Omgevingsvisie maart 2021

Tweede week van de Omgevingsvisie maart 2021

Tweede week van de Omgevingsvisie; gesprek over de eerste versie

In 2020 is eerste versie van de Omgevingsvisie gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van alles wat in de voorgaande stappen is opgehaald. De eerste versie was een versie op hoofdlijnen waarin nog niet alles was uitgewerkt. Maar waarmee al wel een stevige basis was gelegd voor de ontwerp Omgevingsvisie.

Tweede week van de Omgevingsvisie maart 2021

De eerste versie van de Omgevingsvisie is begin maart 2021 teruggelegd bij de bewoners, ondernemers en de experts van buitenaf. We hielden drie bijeenkomsten. In totaal spraken we met circa 50 mensen en organisaties. We vroegen of zij zich herkenden in deze versie. Daarnaast zijn enkele vragen besproken. Dit zijn vragen waarvan de gemeenteraad vond dat verdieping nodig was.

Het ging om vier vragen:

  1. Leggen we in ons buitengebied de nadruk op ruimte voor ontwikkelingen of op ons landschap?
  2. Is gezondheid vooral een taak voor de gemeente? Of is het aan mensen zelf om voor hun gezondheid te zorgen?
  3. Moet de gemeente de ruimte krijgen om maatwerk te verlenen bij woningbouw? Of  moet vooraf duidelijk zijn waar mag worden gebouwd. Voor welke doelgroepen en in welke vorm?
  4. Welke vormen van duurzame energie passen bij de waarden die we in onze gemeente belangrijk vinden? We legden deze waarden vast in de Waardenkaart van onze Omgevingsvisie.

De tweede week leverde veel meningen op. Betrokken bewoners en experts gaven ons waardevolle gedachten mee. Meningen die we meegaven aan de gemeenteraad. Zij spraken over de vier vragen op 9 juni. Dit leidde nog tot een paar aanpassingen. En tot het besluit dat de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage werd gelegd.

Bent u benieuwd naar de meningen in de tweede week van de Omgevingsvisie? Kijk dan bij verslagen van de bijeenkomsten op 1, 2 en 3 maart.

Verslagen 1 maart

Verslagen 2 maart

Verslagen 3 maart