Week van de Omgevingsvisie januari 2020

Omgevingsvisie Schagen
HOME  |  Wat hebben we opgehaald?  |  Week van de Omgevingsvisie januari 2020

Week van de Omgevingsvisie januari 2020

In de tweede week van januari organiseerden we de Week van de Omgevingsvisie. De hele week verzamelden we waardevolle ideeën die ons helpen om de Omgevingsvisie op te stellen. We spraken tijdens de Week van de Omgevingsvisie in totaal met honderden inwoners, jongeren en experts. En wat zijn we blij met de bijdrage van al deze mensen!

Negen vragen

Van 13 tot en met 17 januari stonden raadsleden en medewerkers van de gemeente op tien drukbezochte plekken in de gemeente. Zo spraken we met elkaar veel bezoekers en voorbijgangers. We bespraken onze negen vragen voor de Omgevingsvisie van Schagen. Dit gebeurde in de vorm van een enquête, die mensen daar of thuis konden invullen. In totaal hebben 385 mensen dat gedaan. Een prachtig resultaat!

Middelbare scholen

Het project op het Regius College en Clusius College lieten leerlingen van klas 3 en 4 de toekomst van de gemeente zien. Zij bogen zich over verschillende problemen. Bijvoorbeeld over de manier waarop we in de toekomst energie opwekken. Of hoe we verkeer en vervoer duurzamer en veiliger kunnen maken. 250 leerlingen hebben zich met enthousiasme over deze vraagstukken gebogen. Dat leverde prachtige flipovervellen en ‘pitches’ op. Ook deze resultaten gebruiken we voor onze Omgevingsvisie.

flipover gemaakt door jongeren van de middelbare school.

Flipover van een van de groepen van het Regius College.

Expertbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de verschillende onderwerpen met experts en dorpsraden. Ook hier spraken we met elkaar over bijvoorbeeld energievoorziening, het bouwen van woningen of het behouden van ontmoetingsplekken. Bij deze bijeenkomst waren 60 mensen aanwezig met heel verschillende achtergronden. Vanuit hun eigen ervaring en kennis konden zij ons veel vertellen over bijvoorbeeld landbouw, natuur of water. Of ze wisten heel veel over één van de dorpen. Met grote betrokkenheid spraken de deelnemers met elkaar over een aantal stellingen. Zo hebben we meer inzicht in meningen en belangen gekregen.

Resultaat

Bent u ook benieuwd naar de resultaten? Kijk dan bij:

  • samenvatting voor de samenvatting van de gehele opbrengst van de Week van de Omgevingsvisie;
  • enquête voor alle antwoorden op de negen vragen van de Omgevingsvisie;
  • flipovers voor de flipovers die door leerlingen van het Clusius College en Regius College zijn gemaakt;
  • verslagen voor de verslagen die zijn gemaakt van de expertbijeenkomst op 13 januari jl.