Werksessie in maart

Omgevingsvisie Schagen
HOME  |  Werksessie in maart

Werksessie in maart

GEANNULEERD: Werksessie Omgevingsvisie Schagen op 16 maart a.s. gaat NIET door

Deze sessie is a.s. maandagavond 16 maart gepland op het Regius College te Schagen. We ontvangen momenteel veel afmeldingen vanwege alle maatregelen omtrent het coronavirus. We vermoeden dat er meer mensen niet komen. Daarom stellen we deze avond voorlopig uit.

Zodra we een nieuwe datum hebben gepland maken we dat bekend. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn van Erkelens
Projectleider Omgevingsvisie Schagen


Op 11 maart 2020 organiseerden we de eerste werksessie. De tweede werksessie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De werksessies zijn vanaf 19.30 tot 22.00 uur in het Regius College, Emmalaan 2 te Schagen. Tijdens de werksessies gaan we aan de slag met de waarden van Schagen. Deze waarden weten we op basis van de gegevens uit de enquête en de gesprekken tijdens de ‘Week van de Omgevingsvisie’. Zo gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe kunnen we met respect voor deze waarden beslissingen nemen over ontwikkelingen? Waar is de beste plek voor wonen, waterberging, windturbines en zonnevelden? En hoe kunnen we al deze ontwikkelingen zo goed mogelijk combineren, waarbij we ook rekening houden met de volksgezondheid en veiligheid? Wilt u hier graag over meedenken?