De ontwikkeling van Oudesluis!

Ontwikkeling Oudesluis

De ontwikkeling van Oudesluis!

Een prachtig dorp met een goede band tussen de mensen. Dat is Oudesluis. De dorpsbewoners werken samen aan prettig wonen en leven, ook op langere termijn.

Het project ‘Herontwikkelen kern Oudesluis’ is één van de projecten binnen het programma De Kop Werkt. Voor Oudesluis geldt dat het project een pilot is in het kader van het creëren van een aantrekkelijk vestigingsmilieu, oftewel ‘leefbaarheid’, in kleinere kernen.

Op deze pagina kunt u lezen wat er de komende jaren verandert in de kern Oudesluis.

logo De kop werkt!