Openbaar gebied

In samenhang met de projecten recreatiepark Corfwater en Hotel Corfwater wordt ook gekeken naar het omliggende openbaar gebied en hoe goed dit aansluit op de komende ontwikkelingen.

In samenhang met de projecten recreatiepark Corfwater en Hotel Corfwater wordt ook gekeken naar het omliggende openbaar gebied en hoe goed dit aansluit op de komende ontwikkelingen.

Op hoofdlijnen zal de gemeente de volgende onderdelen oppakken:

  1. Herontwikkeling kruising Spreeuwendijk – Korfwater;
  2. In-/ Uitrit Recreatiepark Corfwater;
  3. In-/ Uitritten Hotel Corfwater;
  4. Verbindingspad tussen Plein 45 en het strand;
  5. Aanpassen en verplaatsen van het parkeerplein inclusief het ontmoetingsplein en het verwijderen van de oude toegang tot de camping.
Bovenaanzicht openbaar gebied camping en hotel Corfwater

Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de nog te wijzigen bestemmingsplannen recreatiepark en hotel. Op het moment dat deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zal de gemeente starten met het uitwerken van de plannen en de buurt hierbij betrekken. Het is de verwachting dat hier in de 1e helft van 2022 meer duidelijkheid over gegeven kan worden.