Rechter doet uitspraak in beroep Witte Paal

De rechtbank heeft op 29 december 2022 uitspraak gedaan over de zaak omtrent de Witte Paal 129A-129U in Schagen. Omwonenden gaven aan overlast te ervaren van de hobbymatige activiteiten die in het bedrijfsverzamelgebouw en op het buitenterrein buiten de bedrijfsloodsen plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen verleende In het verleden een vergunning voor deze hobbymatige activiteiten. Tegen dit besluit gingen omwonenden in beroep.

Uitspraak

De rechtbank heeft op 29 december jl. uitspraak gedaan over deze zaak. De rechter heeft beoordeeld dat de vergunning voor hobbymatige activiteiten terecht is. Het beroep van de omwonenden is dus ongegrond. Om de geluidsoverlast te beperken, werd er al eerder een extra wand tussen de twee loodsen geplaatst. Dit verminderde de geluidsoverlast. Akoestisch onderzoek bevestigde dat het geluid binnen de gestelde eisen bleef.

De omwonenden kregen 6 weken om in verweer te gaan tegen de uitspraak. Zij hebben dit niet gedaan. De verleende omgevingsvergunning blijft in stand.

Wij zijn blij dat er uitspraak is gedaan in deze zaak en dat het hiermee gesetteld is. Wij blijven controlerend toezicht houden op de Witte Paal.

Er wordt recht gedaan aan alle partijen. Er wordt voldaan aan de geluidsnormen. Voor ondernemers een gunstige ontwikkeling en er is rekening gehouden met omwonenden

Marjan van Kampen
Burgemeester