Camouflageduin

Sint Maartenszee
HOME  |  Camouflageduin

Camouflageduin

Ondernemers in Sint Maartenszee willen graag dat hun gasten naar het strand kunnen gaan zonder het terrein van Onderzoekslocatie Petten ( OLP) te hoeven zien.

 

Bron foto: inwoners Sint Maartenszee

Dit is mogelijk door er een camouflageduin voor te leggen, vinden de ondernemers en staat vermeld in de gebiedsvisie Sint Maartenszee. De wens voor een camouflageduin is besproken in het bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer in het eerste halfjaar van 2017. Wij willen werken aan een gezamenlijke visie (Gemeente, Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer) op het gebied van Petten/Sint Maartenszee om toekomstige ontwikkelingen van beide partijen aan te kunnen toetsen. Deze visie kunnen we gebruiken om de wens voor een camouflageduin aan te toetsen.

Update februari 2019

Er is een natuurtoets uitgevoerd voor de realisatie van een duin. Wij gaan over de uitkomsten van deze toets verder in gesprek met Staatsbosbeheer.

Update juni 2018

Voor het realiseren van een camouflageduin wordt een natuurtoets uitgevoerd om de impact op het natuur en inzicht te krijgen in de maatregelen die voor het realiseren van dit duin genomen moeten worden.