Duidelijkheid lopende initiatieven

Sint Maartenszee
HOME  |  Duidelijkheid lopende initiatieven

Duidelijkheid lopende initiatieven

Buiten de initiatieven die de gemeente initieert in Sint Maartenszee, zijn er ook anderen die met initiatieven komen. Sommige initiatieven lopen al enige tijd. Hieronder geven wij informatie over de voortgang.

4 ha

Dit is het plan voor een hotel met restaurant, recreatie-appartementen, winkels, woningen en een parkeerkelder aan de Zeeweg. Begin dit jaar is het beroep tegen de omgevingsvergunning behandeld. De uitspraak van dit beroep is bekend. De initiatiefnemer zou binnen 1 jaar moeten starten met de bouw. Tegen dit beroep is hoger beroep aangetekend.

Update februari 2019

De uitspraak in augustus 2018 heeft er toe geleid dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Er moet nu binnen een jaar gestart worden aan de bouw van het hotel. Het project moet in één bouwtempo en binnen drie jaar afgerond worden.

Update juni 2018

Hoger beroep dient medio deze maand. Een uitspraak duurt 6 weken, maar hierop kan uitstel worden aangevraagd.

Dansen bij Franssen

De gemeente en de initiatiefnemer zijn het eens over de basisprincipes voor de herontwikkeling van het terrein. De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Pallas

Tulpenland

Westpunt aan zee (Hotel Poland)

Om de ontwikkeling te realiseren die een ontwikkelaar voor ogen heeft, moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

Update februari 2019

Wij voeren op dit moment gesprekken voor de realisatie van de ontwikkelingen op dit terrein.

Update juni 2018

Het bestaande pand is onlangs gesloopt. Er is nog niet iets bij de gemeente bekend over de verdere ontwikkeling van dit terrein.