Eyecatcher Zeeweg - N9

Sint Maartenszee
HOME  |  Eyecatcher Zeeweg - N9

Eyecatcher Zeeweg - N9

Er is geen uitnodigend bord of beeld te zien van de charmante badplaats die daar ligt. De N9 wordt veel gebruikt door zomers recreantenverkeer op weg naar Texel. Zij kennen de kwaliteiten van Sint Maartenszee nog niet. Centraal hierin staat de gedachte hoe we mensen kunnen stimuleren eerder de Zeeweg op te rijden, dan hun weg op de N9 te vervolgen. Daarbij mag de veiligheid van het verkeer niet in het geding komen. 

Kunst langs een rijkssnelweg is een uitdaging. Om tot realisatie te komen, is intensief overleg met Rijkswaterstaat noodzakelijk. Wij hopen op een positieve uitkomst.

Update februari 2019

De mogelijkheden voor een kunstwerk in het gebied worden bekeken in de nieuwe plannen.