Herinrichting Zeeweg

Sint Maartenszee
HOME  |  Herinrichting Zeeweg

Herinrichting Zeeweg

Het ontwerp voor de Zeeweg, tussen de N9 en Belkmerweg, is gereed! Het is enige tijd geleden dat wij u geïnformeerd hebben over de stand van zaken van de herinrichting van de Zeeweg. Hieronder staat wat wij hebben aangepast en wat er verder gaat gebeuren.

Ontwerp

Op basis van de reacties en suggesties die wij hebben ontvangen, zijn wij samen met het ontwerpbureau aan de slag gegaan om het ontwerp aan te passen. Vervolgens hebben wij dit ontwerp voorgelegd aan de klankbordgroep die overwegend enthousiast reageerde. Op basis van hun gebiedskennis en wensen hebben zij goede aanbevelingen gedaan die we hebben verwerkt in het ontwerp.

Ontwerp bekijken

Wij waren van plan om in maart het ontwerp te presenteren tijdens een bewonersavond. Helaas is dit niet gelukt en kan een bewonersavond, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan. Wij publiceren het ontwerp en de toelichting nu op onze website.

Planning

In het najaar van 2021 wordt de Zeeweg vanaf de N9 tot de Belkmerweg in Sint Maartenszee opgeknapt. Dit is een half jaar later dan gepland, doordat er een grotere ingreep aan de weg nodig is dan voorzien. In eerste instantie zou alleen de bovenlaag van het asfalt worden vervangen. Nu vervangen we meerdere lagen asfalt inclusief de fundering.

Het is een tegenvaller dat de voorbereidingstijd langer wordt vanwege de slechte staat van het wegdek. De oost-westverbindingen binnen onze gemeente zijn kwetsbaar  en niet berekend op de groeiende verkeersstroom. Door de aanpak van deze weg zorgen we niet alleen dat de veiligheid verbetert, maar ook dat een onderdeel van de oost-west verbinding aangepakt wordt.

Het voordeel is dat wij de bomen kunnen kappen voor het broedseizoen van 2021. De nieuwe bomen en ander groen worden direct na de werkzaamheden geplant.

De Kop Werkt!

Dit project is mede tot stand gekomen met financiering van De Kop Werkt!.