Herinrichting Zeeweg

Sint Maartenszee
HOME  |  Herinrichting Zeeweg

Herinrichting Zeeweg

Het ontwerp voor de Zeeweg, tussen de N9 en Belkmerweg, is gereed! Het is enige tijd geleden dat wij u geïnformeerd hebben over de stand van zaken van de herinrichting van de Zeeweg. Hieronder staat wat wij hebben aangepast en wat er verder gaat gebeuren.

Ontwerp

Op basis van de reacties en suggesties die wij hebben ontvangen, zijn wij samen met het ontwerpbureau aan de slag gegaan om het ontwerp aan te passen. Vervolgens hebben wij dit ontwerp voorgelegd aan de klankbordgroep die overwegend enthousiast reageerde. Op basis van hun gebiedskennis en wensen hebben zij goede aanbevelingen gedaan die we hebben verwerkt in het ontwerp.

Ontwerp bekijken

Wij waren van plan om in maart het ontwerp te presenteren tijdens een bewonersavond. Helaas is dit niet gelukt en kan een bewonersavond, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan. Wij publiceren het ontwerp en de toelichting nu op onze website.

Planning

Wij streven ernaar om in oktober een technisch ontwerp te hebben waarmee wij een aannemer opdracht kunnen geven. Deze aannemer zal op zijn vroegst eind 2020 beginnen met de werkzaamheden. Voor het begin van het seizoen 2021 is de Zeeweg gereed en omgevormd tot een aantrekkelijke en veilige entree voor het mooie gebied met bollenvelden, bos, duinen en strand!