Inventarisatie recreatieparken

Sint Maartenszee
HOME  |  Inventarisatie recreatieparken

Inventarisatie recreatieparken

In de gebiedsvisie Sint Maartenszee staat omschreven dat de staat van de parken verouderd is.

Dit is niet verder geconcretiseerd. De inventarisatie is bedoeld om te kijken welke parken zijn verouderd, hoe de eigendomsverhoudingen liggen, wat de bereidheid van de eigenaren is om te vernieuwen, en wat daarvoor nodig is. Op die manier kan er per park gekeken worden of er daadwerkelijk de wens/noodzaak is om te vernieuwen. Per park kunnen daar dan afspraken over gemaakt worden. Dit wordt regionaal binnen het programma van De Kop Werkt! opgepakt.