Speerpunt 2

Fysieke en digitale toegankelijkheid

De Fysieke toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte verbeteren. En de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites, e-mails en brieven verbeteren. Zodat deze voor iedere inwoner begrijpelijk zijn. De fysieke toegankelijkheid van de (school)gebouwen meewegen in de vergunningverlening en onder de aandacht brengen van architecten. Dit om de toegankelijkheid van (school)gebouwen te verbeteren.

Actie 2.1. De toegankelijkheid van de gemeentelijke websites, e-mails en brieven verbeteren. Daarbij aandacht voor een centraal meldpunt digitale ontoegankelijkheid.

Actie 2.2. Toegankelijkheidskeurmerk voor gebouwen, horeca, winkels en evenementen. Zo is voor iedereen duidelijk hoe toegankelijk een gebouw is.

Actie 2.3. Inclusieve speelplekken maken voor kinderen met een beperking.

Actie 2.4. De gemeente ondertekent samen met andere (maatschappelijke) organisaties en ondernemers het convenant ‘toegankelijkheid’.

Actie 2.5. De fysieke toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen, horeca, winkels en verblijfsaccommodaties verbeteren door met stimuleringsacties