Home

Uitbreiding Warmenhuizen

Home

Aanleiding

Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Momenteel is het woningaanbod in de kern Warmenhuizen beperkt. Het gevolg hiervan is dat er weinig doorstroming plaatsvindt. Woningzoekenden, waaronder (door)starters en senioren, vinden woonruimte elders en verlaten het dorp.

Voor het behoud van de vitaliteit, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van Warmenhuizen is een juiste balans tussen vraag en aanbod essentieel. Meer woningen zijn nodig. Volgens het coalitieakkoord 2018 – 2022 moet in alle dorpen en in de stad meer gebouwd worden om aan de eigen vraag te voldoen. Hierop zet de gemeente Schagen in met een forse groei van het aantal woningbouwprojecten.

De projecten (wat? waar? hoe?)

Het plan op de locatie van de voormalige Vincentiusschool is inmiddels zo goed als voltooid. Tijdens de verkoopprocedure van dit plan bleek dat de vraag naar woningen in Warmenhuizen veel groter is dan het aanbod. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar mogelijke woningbouwlocaties. De gronden aan de Dergmeerweg (zie afbeelding links, deze locatie ligt tussen de Oostwal, de Dergmeerweg en de Harenkarspelweg) zijn gelegen tegen de bestaande kern en bebouwing aan. Ze zijn geschikt gebleken voor de uitbreiding van Warmenhuizen. Een andere uitbreidingslocatie is gelegen aan de Remmerdel (zie afbeelding rechts, deze locatie ligt tussen de Remmerdel en de Dergmeerweg in). De gemeente is in 2019 gestart met het ontwikkelen van plannen voor deze twee woningbouwprojecten. 

 

Afbeeldingen locaties woningbouwontwikkeling Dergmeerweg (links) en Remmerdel (rechts) in Warmenhuizen.

De uitbreiding van Warmenhuizen heeft 2 projecten:

  • Woningbouwontwikkeling Remmerdel Warmenhuizen
  • Woningbouwontwikkeling Dergmeerweg Warmenhuizen

Presentatie

Op 30 oktober 2018 is zijn de woningbouwprojecten formeel afgetrapt tijdens een inwonersbijeenkomst in het dorpshuis. De presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gegeven, downloadt u hieronder.

Meer weten of vragen?