Dergmeerweg

Uitbreiding Warmenhuizen
HOME  |  Dergmeerweg

Dergmeerweg

Aanleiding

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote vraag naar woningbouw. De locatie Dergmeerweg, gelegen aan de noordzijde van Warmenhuizen, biedt kansen om hier invulling aan te geven. De gemeente heeft daarom een projectgroep met inwoners uit Warmenhuizen in het leven geroepen. Ook is een intensief interactief proces ingericht. Om woningbouwmogelijkheden en de woonwensen voor de locatie Dergmeerweg te verkennen.

Samen met de projectgroep werkt de gemeente aan een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Einddoel van het project is om een “woonwijk” te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte voor de locatie Dergmeerweg. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Een kern waar inwoners gelukkig kunnen leven en verblijven.

Het project (wat? waar? hoe?)

Voor de locatie Dergmeerweg is het streven om 40 tot 60 woningen te realiseren, waarvan 30% sociale woningen. Momenteel zijn uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan geformuleerd. In samenwerking met de projectgroep, Zeeman Vastgoed, Wooncompagnie en provincie Noord-Holland zal het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan verder ontwikkeld worden.

Planning

Voorlopig wordt onderstaande planning aangehouden.

Planning Dergmeerweg
Planning Vanaf december 2020 Vanaf juni 2021 Vanaf december 2021 Vanaf juni 2022 Vanaf december 2022
Activiteit Voorbereiden bestemmingsplan bestemmingsplanprocedure Verkoop bouwkavels via aanbesteding Bouwvoorbereiding 1e fase Bouw woningen 1e fase

Meer weten of vragen?