Laatste nieuws

Uitbreiding Warmenhuizen
HOME  |  Remmerdel  |  Laatste nieuws

Laatste nieuws

Stand van zaken 3e kwartaal 2021:

In september 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van de 1e fase van plan Remmerdel.

Er komen153 woningen, waarvan 62 sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (tot €. 210.000,-). Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. Naast het woningbouwprogramma realiseert Zeeman Vastgoed middel-dure en dure woningen. De 18 vrije kavels die staan opgenomen in het plan worden door de gemeente verkocht. 

Plattegrond Remmerdel

Wanneer kun je je inschrijven voor een woning?

Zodra er een goed uitgewerkt plan ligt, stemmen wij de verkoop van woningen en vrije kavels af met Zeeman Vastgoed. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2022 zal zijn. Uiteraard maken wij samen met Zeeman Vastgoed van tevoren bekend waar en hoe je je kan aanmelden of inschrijven.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden of in te schrijven! Zodra dit mogelijk is, wordt dit door ons, samen met Zeeman Vastgoed, gecommuniceerd.

Planning Remmerdel

Planning september 2021 1e kwartaal 2022 2e  kwartaal 2022 3e kwartaal 2022 Tot 2023/2024

Activiteit Starten bouwrijp maken 1e fase Start verkoop door Zeeman Vastgoed Bouwrijp maken 2e fase Start bouw 1e fase Oplevering woningen