Remmerdel

Uitbreiding Warmenhuizen
HOME  |  Remmerdel

Remmerdel

Aanleiding

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote vraag naar woningbouw. De locatie Remmerdel, gelegen aan de oostkant van Warmenhuizen, biedt kansen om hier invulling aan te geven. De gemeente heeft daarom een projectgroep met inwoners uit Warmenhuizen in het leven geroepen. Er loopt een intensief interactief proces.

Einddoel van het project is om een “woonwijk” te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte voor de locatie Remmerdel. Daarmee is de realisatie van de uitbreiding voor een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen een feit. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Een kern waar inwoners gelukkig kunnen leven en verblijven.

Het project (update september 2021)

Voor de locatie Remmerdel worden 153 woningen gebouwd, waarvan 62 sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (tot €. 210.000,-). Er komt een appartementencomplex van 11 woningen, ook aantrekkelijk voor senioren. Zeeman Vastgoed zal naast het woningbouwprogramma ook middel-dure en dure koopwoningen realiseren. De 18 vrije kavels zullen door de gemeente worden verkocht. Aan de hand van het bestemmingsplan werkt Zeeman Vastgoed aan het ontwerp van de woningen die in de wijk zullen worden gerealiseerd. In de maand september 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase van het plan. Volgend jaar volgt het bouwrijp maken van de tweede fase van het plan. De verkoop van de woningen uit de eerste fase start begin 2022. De planning is er nu op gericht om in het derde kwartaal van 2022 met de bouw te starten.

plattegrond Remmerdel

Planning

Planning Vanaf september 2021 Vanaf 1e kwartaal 2022 Vanaf  2e kwartaal 2022 Vanaf 3e kwartaal 2022
Activiteit Bouwrijp maken 1e fase Start verkoop door Zeeman Vastgoed Bouwrijp maken 2e fase Start bouw 1e fase