HOME  |  Vergunningen  |  Handleiding coronaplan voor evenementen

Handleiding coronaplan voor evenementen

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning voor een evenement in 2020 moet een coronaplan aangeleverd worden. Aan de hand van de vragen en tips hieronder kunt u een plan opstellen. Dat plan wordt door de gemeente getoetst. Het kan zijn dat er vragen zijn die niet van toepassing zijn op uw evenement. Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Voor een plattegrond van uw locatie op schaal kunt u contact opnemen met de gemeente.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang / uitgang is.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingsverkeer in (ook backstage).
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar enzovoort) van het terrein.
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

Op- en afbouw

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden.  Beschrijf op een tijdslijn welke leveranciers op welk moment aanwezig zijn.

Entree

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijvoorbeeld handgel).
 • Als een gezondheidscheck nodig is, beschrijf hoe u dit uitvoert.
 • Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven, maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.
 • Hoe voorkomt u dat er niet teveel personen op het terrein zijn.
 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is hierbij pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers

 • Geef aan welke publieksgroep u verwacht op het evenement. Denk hierbij aan leeftijd van de bezoekers en of er risicogroepen aanwezig (kunnen) zijn.
 • Kunt u na het evenement terugkijken wie uw evenement heeft bezocht? Zo ja, op welke manier wordt dat geregistreerd?
 • Met welke vervoersmiddelen verwacht u dat bezoekers naar uw evenement komen (Fiets, Auto, OV)?
 • Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de coronarichtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).

Uitgifte Horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiënemaatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijvoorbeeld éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen.

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute van en naar de toiletten.
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar. Wat voldoende is verschilt per locatie. Als ze op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden, maar bezoekers moeten er tussendoor dan is de afstand niet voldoende. Is de 1,5 meter helemaal vrij zonder kans op kruisende mensen, dan is het wel voldoende.
 • Beschrijf hoe en hoe vaak de toiletten worden gereinigd.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Contactpersoon en toezicht

 • Wie is de persoon die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen? Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage enzovoort)
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders.

Ontruiming

 • Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.

Tot slot: Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn.