HOME  |  Vergunningen  |  Monumenten en Archeologie

Monumenten en Archeologie

Er staan ongeveer 282 beschermde monumenten in onze gemeente. Dit zijn gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten. Voor ieder monument gelden weer andere regels. Bent u eigenaar van een monument ins onze gemeente? Op deze pagina vindt u hier alles over.

Subsidiemogelijkheden

Bent u eigenaar van een monument in onze gemeente? Dan komt u misschien in aanmerking voor een van de subsidieregelingen. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn: Meer informatie

Duurzaamheid

Bij beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. De toolkit erfgoed helpt bij duurzame verbouwing van monumenten.

Vragen

Vragen? Neem gerust contact op met onze adviseur erfgoed via telefoonnummer (0224) 210 400 of het contactformulier Erfgoed.

Verbouwen of restaureren van een monument

Bent u eigenaar van een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Als u als eigenaar wijzigingen wilt aanbrengen aan een monument. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat mag wel en wat kan er absoluut niet? Meer informatie

Archeologie

Naast heel veel moois boven de grond, ligt er ook nog heel veel erfgoed verborgen onder de grond. Wij willen niet dat deze verborgen schatten verloren gaan. Bij de beoordeling voor een omgevingsvergunning maken wij gebruik van een archeologische verwachtingskaart. Wilt u meer weten over archeologie? Neem gerust contact op met onze adviseur erfgoed via het telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier Erfgoed.